BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiatrowski Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Prawo zamówień publicznych jako ustawa o charakterze antykorupcyjnym
The Public Procurement Act as an Anti-corruption Law
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 802, s. 105-120, przyp.
Słowa kluczowe
Prawo zamówień publicznych, Zamówienia publiczne, Procedury przetargowe, Przeciwdziałanie korupcji
Public Procurement Act, Public procurement, Tender procedures, Corruption fighting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ustawa Prawo zamówień publicznych (pzp) z 29 stycznia 2004 posiada kompleksowy charakter, mimo iż dopuszcza posiłkowe stosowanie Kodeksu cywilnego. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mamy do czynienia z konfliktem interesów. Wykonawca dąży do maksymalizacji zysku, zaś zamawiający, reprezentujący interes publiczny, do poniesienia jak najmniejszych kosztów realizacji zamówienia. Pzp ma za zadanie zabezpieczyć oba przeciwstawne interesy. W dalszej części omówiono antykorupcyjne przesłanie ustawy o Pzp.

The anti-corruption message of the Public Procurement Act of 29 January 2004 is embodied in the principles for granting tenders contained within the Act. Aside from the clearly expressed principles of equality, impartiality, fair competition, openness and legibility, attention should also be paid to the principle of decentralisation, which guarantees the independence of the contracting authority since the obligation to obtain decisions from the Chairman of the Public Procurement Office during the course of proceedings has been restricted to a minimum. The author also discusses the other institutional guarantees of fairness in tender proceedings contained in said Act as well as irregularities in the granting of tenders and de lege ferenda proposals that occur in practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Baehr J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. T. Czajkowski, Wyd. UZP, Warszawa 2004.
 2. Blewąska J., Nie można oszczędzać na bezpieczeństwie, GW, z 6 lutego 2006 r.
 3. Borowicz A., Rola obserwatora w systemie zamówień publicznych, "Finanse Komunalne" 2005, nr 7-8.
 4. Dzierżanowski W., Wybór najkorzystniejszej oferty, "Finanse Komunalne" 2004, nr 4.
 5. Gillette A., Wzmacnianie nadzoru zewnętrznego w sektorze publicznym [w:] Walka z korupcją: strategie działań antykorupcyjnych dla Polski i doświadczenia międzynarodowe, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa 2001.
 6. Góral E., Zamówienia publiczne obszarem korupcjogennym w jednostkach samorządu terytorialnego [w:] Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, red. J. Sługocki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 7. Grosse T.G., Działania antykorupcyjne w państwach członkowskich OECD, Program "Przeciw Korupcji" Fundacji im. Stefana Batorego, Florencja 2000.
 8. Ignaczewski J., Interes prawny - komu potrzebny jest ten kłopot, "Rzeczpospolita" 2005, nr 136.
 9. Ignaczewski J., Skarga dla skargi, "Rzeczpospolita" 2005, nr 225.
 10. Jaroch W., Przestępstwa w systemie zamówień publicznych, "Prokuratura i Prawo" 2004 nr 4.
 11. Kamieniecki H., Wybrane zagadnienia stosowania prawa w zakresie naruszenia zasad lub trybu posterowania przy udzielaniu zamówień publicznych w rozumieniu art. 28 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, "Finanse Komunalne" 2005, nr 4.
 12. Nowicki H., Kontrola zamówień publicznych, "Prokurator" 2004, nr 4.
 13. Pelowska M., Warunki sprzyjające popełnianiu przestępstw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, Doctrina multiplex veritas una, Toruń 2004.
 14. Sutch H., Polska perspektywa: Specyfika korupcji w Polsce w porównaniu z innymi krajami regionu [w:] Walka z korupcją: strategie działań antykorupcyjnych dla Polski i doświadczenia międzynarodowe, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa 2001.
 15. Szostak R., Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne. Zagadnienia konstrukcyjne. Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie nr 166, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 16. Szostak R., Status prawny komisji przetargowej, Zamówienia Publiczne - Doradca, 2002, nr 7.
 17. Szustakiewicz P., Poszanowanie uczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych, "Prawo i Środowisko" 2004, nr 4.
 18. Szustakiewicz P., Wybrane zagadnienia ustawy - Prawo zamówień publicznych, "Prokuratura i Prawo" 2005, nr 6.
 19. Szustakiewicz P., Zmiany dotyczące ustawy o zamówieniach publicznych, KP, 2003, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu