BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuc Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Rodzaje i funkcje kart płatniczych jako elementy określające ich naturę prawną
Types and Functions of Payment Cards as Elements Defining their Legal Status
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 802, s. 137-148, przyp.
Słowa kluczowe
Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, Karty płatnicze, Karty kredytowe, Karty debetowe, Karty wirtualne
Polish Act on Electronic Payment Instruments, Payment cards, Credit cards, Debit cards, Virtual cards
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono podstawowe informacje na temat instrumentów finansowych, które stają się coraz bardziej popularne i godne zaufania, a mianowicie, kart płatniczych. Omówiono prawną naturę tego środka płatniczego. W tym celu przybliżono genezę kart płatniczych, prezentując wielkość transakcji handlowych odbywających się za ich pomocą, wskazując główne rodzaje oraz analizując szczegółowo definicję zawartą w Ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych.

In this article, the author presents key information on a financial instrument that has become increasingly popular and trusted in Poland in recent years, namely, the payment card, with particular focus on the function it performs in civil law transactions. However, the purpose of the article is not to familiarise the reader with the nature of this means of payment - as this is well-known - but rather to present its legal status. To this end, the author discusses the genesis of payment cards, presents financial data on the volume of commercial transactions done using payment cards, indicates the main types of payment cards, and analyses in detail the definition of a payment card contained in the law on electronic means of payment. The author supplements his discussion of the issue by considering the possibility of including "virtual payment cards" in the category of payment cards and answering the question whether prepaid cards can be included among financial instruments of this type and, consequently, whether the regulations relating to payment cards can be applied directly, or by way of analogy, to "virtual cards" and prepaid cards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Dach Z., Mikroekonomia, Kraków 2002.
 2. Fojcik-Mastalska E., Prawo bankowe - komentarz, Warszawa 2002.
 3. Jakubski K.J., Karty płatnicze na tle ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, "Prawo Bankowe" 2003, nr 7-8.
 4. Kruczalak K., Bankowe karty płatnicze (zagadnienia cywilnoprawne), "Państwo i Prawo" 1996, nr 8-9.
 5. Kukulski J., Pluta I., Karty płatnicze teoria i praktyka, Warszawa 1998.
 6. Myczkowska A., Dąbrowski T., Karty płatnicze - przewodnik po świecie plastykowego pieniądza, Warszawa 1997.
 7. Pelc W., Zapłata kartą płatniczą - część 1, "Palestra" 1994, nr 11.
 8. Pisuliński J., Kilka uwag o ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych, "Prawo Bankowe" 2003, nr 1.
 9. Smaga M., Karty płatnicze, Zakamycze, Kraków 1998.
 10. Stecki L., Karty kredytowe, Toruń 1998.
 11. Tochmański A., Rynek kart płatniczych w Polsce. www.nbp.pl, Warszawa 2003.
 12. Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Karna z 23 października 2002 r., I KZP 31/2002, OSP, 2003 nr 6, poz. 79.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu