BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Kuraś Marian (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Badanie potrzeb informacyjnych
The Study of Information Needs
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 770, s. 37-55, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Informacja, Potrzeby informacyjne, System informacyjny, Techniki informacyjne, Metody badawcze
Information, Information needs, Information system, Information techniques, Research methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji. Zwrócono uwagę na kształtowanie się potrzeb informacyjnych i ich powiązanie z potrzebami indywidualnych członków organizacji. Zaprezentowano główne podejścia i metody badania potrzeb informacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the necessity of adapting of information systems analysis methods to real needs of an organization. Special attention has been paid to development of information needs and their connection with individual needs of organization members. On the basis of bibliography, main approaches and methods of research into information needs have been presented. The article is designated for managers, users and creators of information systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Beynon-Davis P. [1999], Inżynieria systemów informacyjnych, WNT, Warszawa.
 2. Baugier J.M., Vuillod S. [1993], Strategie zmian w przedsiębiorstwie. Nowoczesna metoda, Poltext, Warszawa.
 3. Bocchino W.A. [1975], Systemy informacyjne zarządzania, WNT, Warszawa.
 4. Cassidy A. [1998], A Practical Guide to Information Systems Strategic Planning, St. Lucie Press, Boca Raton.
 5. Checkland P. [1986], Systems Thinking, Systems Practice, John Wiley & Sons, Chichester-Toronto.
 6. Czekaj J. [2000], Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Kraków.
 7. Daft R.L. [1992], Organization Theory and Design, West Publ. Co., St. Paul.
 8. Kisielnicki J. [1984], Metody informatyczne, PWE, Warszawa.
 9. Kisielenicki J., Sroka. H. [1999], Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 10. Martin J. [1993], Principles of Object-Oriented Analysis and Design, Englewood Cliffs, PTR Prentice-Hall, Inc, New Jersey.
 11. Mikołajczyk Z. [1977], Techniki organizatorskie, PWN, Warszawa.
 12. Laudon K.C., Laudon J.P. [1988], Management Information Systems, Macmillan, New York.
 13. Trzcieniecki J. [1979], Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 14. Walsham G. [1993], Interpreting Information Systems in Organizations, John Wiley & Sons, Chichester-Singapore.
 15. Waring A. [1989], Systems Methods for Managers. A Practical Guide, Blackwell Scientific Publications, Oxford.
 16. Wilson B. [1991], Systems: Concepts, Methodologies and Applications, John Wiley & Sons 2nd ed. Chichester.
 17. Wrycza S. [1997], Projektowanie systemów informatycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 18. Yourdon E. [1996], Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa.
 19. Zając A. [2004], Metafory organizacyjne w badaniu potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu