BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lula Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Sztorc Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Ewolucja i stan obecny systemów analizy danych biznesowych
Evolution and Current State of Business Data Analysis Systems
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 770, s. 71-87, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Biznes elektroniczny, Analiza danych, Komputerowe wspomaganie zarządzania
e-business, Data analysis, Computer aiding management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono proces rozwoju systemów analitycznych wykorzystywanych w sferze biznesowej. Zdefiniowano kryteria pozwalające na ich ocenę i porównanie. Przedstawiono mocne i słabe strony poszczególnych ich form rozwojowych. Szczególną uwagę skupiono na dominującej obecnie koncepcji systemów analitycznych klasy business intelligence. Zwrócono uwagę na duże możliwości systemów rozprowadzanych na zasadach open source. W końcowej części artykułu przedstawiono proces budowy przykładowego modelu za pomocą pakietów C4.5 oraz WEKA. (abstrakt oryginalny)

The paper describes the development process of analytical systems that are used in a business field. Criteria enabling their evaluation and comparison have been defined. The strengths and weaknesses of their particular development forms have been submitted. Special attention has been paid to currently dominating idea of analytical systems belonging to a business intelligence category. The substantial capabilities of open source systems have been pointed out. The last part of the article presents the process of a selected model construction with application of C4.5 and W BK A software. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka [2000], red. J. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Kisielnicki J., Sroka H. [2001], Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Metody projektowania i wdrażania systemów, Placet, Agencja Wydawnicza, Warszawa.
  3. Kurowki J. [2001], Systemy e-Business Intelligence. Gra o wiedze, „Telenet Forum”, nr 11.
  4. Simon A.R., Shaffer S.L. [2002], Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Zastosowania w handlu elektronicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  5. Wilusz T. [2003], Architektury systemów rozproszonego przetwarzania danych [w:] Rozproszone systemy analizy danych ekonomicznych, raport z badań statutowych, nr: 61/ KI/2/2003/S/066, kierownik tematu: Paweł Lula, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
  6. Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów [2004], red. A. Bąk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  7. Zalech W. [2004], Narzędzia Business Intelligence, „Gazeta IT ”, nr 11, http://w ww.gazetait.pl/zw/git21/narzedzia_business_intelligence.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu