BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Surdej Aleksander (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Determinanty zmiany zakresu i form pracy nieformalnej w wybranych państwach członkowskich UE
Determinants of Change in the Scope and Forms of Casual Work in Selected EU Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 795, s. 5-22, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka nieformalna, Praca, Ochrona pracownika, Polityka państwowa, Przemiany społeczne
Informal economy, Labour, Worker protection, State policy, Social change
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przemiany aktywności gospodarczej we współczesnych społeczeństwach można lepiej wyjaśnić nie przez hipotezę o zaniku pracy, lecz poprzez wskazanie pojawienia się czynników, które sprzyjają deformalizacji pracy także w wysoko rozwiniętych społeczeństwach europejskich oraz poprzez wskazania czynników zmieniających granice oddzielające pracę i gospodarkę formalną od pracy i gospodarki nieformalnej. Starano się także odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób państwo może wpłynąć na rozmiary nieformalnej pracy.

The author defines the concept of casual work and analyses changes in its empirical forms and also its significance in modern economies. He presents the fundamental factors conducive to the deformalisation of work in modern economies, including structural changes and the rising importance of the service sector. The author shows that the strength of impact of economic factors translates into differentiated dimensions and forms of casual work, depending on the filtering power of cultural factors (professed values and attitudes) and on the instruments the state can use to influence how widespread casual work is. He also shows that this impact should take into account the fact that there exist natural limits to the formalisation of work and that attempts at formalisation may be prohibitively expensive and not very effective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson B., Doing the Dirty Work? The Global Politics of Domestic Labour, Londyn-New York 2000.
 2. Employment Outlook, OECD, Paris 2003.
 3. Farell D., The Hidden Dangers of the Informal Economy, McKinsey Quarterly, 2004, nr 3.
 4. Hetman F., Le chomage chantage, Paris 1997.
 5. In the Shadows, „The Economist” 17 czerwca 2004 r.
 6. Inglehart R., Sociological Theories of Modernization [w:] The International Encyclo-pedia of the Social and Behavioral Sciences, red. N.J. Smelser, P.B. Baltes, Elsevier Science, 2002.
 7. OECD, Employment Outlook, Paris 2003.
 8. Pasleau S., Schopp I., Le travail domestique et l’economie informelle, 2003, mimeo. Pfau-Effinger B., Kontextualisierung der international vergleichenden Analyse von Arbeitsmarktwandel [w:] Neue Ungleichheiten der Erwerbsgesellschaft, red. P.A. Berger, D. Konietzka, Leske i Budrich, Opladen 2001.
 9. Portes A., Haller W., The Informal Economy [w:] The Handbook of Economic Sociology, red. N.J. Smelser, R. Swedberg, Princeton University Press, New York 2005.
 10. Reyneri E., Underground Economy and the New Immigration. The Case of Southern Europe, 2003, mimeo.
 11. Rifkin J., Koniec pracy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 12. Roberts J., Modern Firm, Oxford University Press, Oxford 2004.
 13. Schneider F., Enste D., The Shadow Economy. International Survey, Cambridge University Press, Oxford 2003.
 14. Soto de H., Inny szlak. Niewidzialna rewolucja w trzecim świece, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 1991.
 15. The Development of the Welfare State in Europe and America., red. P. Flora, A.J. Heidenheimer, Transaction Books, New Brunswick, N.J., 1987.
 16. The Handbook of Economic Sociology, red. N.J. Smelser, R. Swedberg, Princeton University Press, New York 2005.
 17. Turner A., Wyzwania dla systemów emerytalnych w starzejących się społeczeństwach „Państwo i Rynek” 2007, nr 1, dostępne na stronie www.pir.org.p.
 18. Undeclared Labour In Europe, Komisja Europejska, October 2001.
 19. Viscusi K.W., Fatal Tradeoffs: Public and Private Responsibilities for Risk, Oxford, U.P., 1992.
 20. Williams C.C., Windebank J., Informal Employment in the Advanced Economies, Routledge, London 1998.
 21. Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej, red. A. Karwińska, A. Surdej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu