BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Put Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Implementacja reguł integralności w XML-owych bazach danych
Implementation of Integrality Rules in XML Data Bases
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 798, s. 43-58, rys.
Słowa kluczowe
Relacyjne bazy danych, Bazy danych, Język XML, Wymiana danych
Relation databases, Databases, XML language, Exchange of data
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Technologia XML jest wykorzystywana do opisu i wymiany danych i dokumentów tekstowych. Jej istota polega na połączeniu danych z ich semantyką oraz oddzieleniu formy od treści. Przyjęcie takiego rozwiązania daje możliwość zdefiniowana podstaw modelu bazodanowego opartego na tej technologii. Wiąże się to jednak z koniecznością uwzględnienia szeregu zagadnień znanych z teorii baz danych. Należy tu wymienić przede wszystkim operowanie na danych w warunkach współbieżności dostępu oraz zapewnienie poprawności i spójności danych. To ostatnie zagadnienie, obejmujące szereg szczegółowych rozwiązań, znane jest w teorii baz danych pod nazwą reguł integralności. W artykule omówiona została możliwość wykorzystania technologii XML do implementacji reguł integralności. Na podstawie zaprezentowanych mechanizmów popartych przykładami praktycznymi dokonano porównania języka XML i relacyjnych baz danych w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The XML technology is applied to description and exchange of data and text documents. Its key features concern the connection between data and their semantics, and the separation between form and content. Such a solution delivers the possibility of defining a database model that is based on this technology. It is however necessary to take into consideration a number of issues that are known in databases theory. Main problems concern the operation on data in multi-access conditions and the matter of data correctness and consistency. The latter issue includes a number of detailed solutions and is known as “integrality rules” in the database theory. The article describes the possibility of utilisation of XML technology in integrality rules implementation. On the basis of presented tools and with support of practical examples, the comparison between XML language and relation databases in this area has been performed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu