BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołoszyn Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Możliwości wykorzystania iterowanego konwolucyjnego filtru uśredniającego w procesie generowania map interpolacyjnych
Possibilities of Application of Iterative Averaging Convolutive Filter to Generation of Interpolation Maps
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 798, s. 59-67, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Grafika komputerowa, Wizualizacja danych, Obrazy cyfrowe, Modelowanie obrazu cyfrowego, Przetwarzanie obrazu, Rozkład przestrzenny
Computer graphics, Data visualisation, Digital images, Modeling of digital image, Image processing, Spatial distribution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania iterowania procedury filtrowania konwolucyjnego w zadaniu generowania interpolacji wartości cechy wizualizowanej na mapie barwnej. Pokazano przydatność wspomnianej metody w pracy z obrazem rastrowym. Podejście to polega na utworzeniu mapy bitowej na podstawie wizualizowanego modelu, a następnie przetwarzaniu powstałego obrazu w celu uzyskania ciągłego rozkładu przestrzennego prezentowanej cechy. Do takiego przetwarzania można zastosować klasyczne metody manipulacji obrazem cyfrowym wykorzystywane powszechnie w grafice komputerowej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the application options of iteration-making for convolutive filtering procedure in the task of interpolation of feature value that is visualised in the colour map. The usefulness of this method in the processing of bitmap images has been shown. This approach relies on creation of a bit map on the basis of visualised model, and next on processing of obtained image in order to find a continuous spatial distribution of presented feature. For such a processing, classical methods of digital image adjustment, which are commonly used in computer graphics, can be applied. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Foley J.D. i in. [1995], Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT, Warszawa.
  2. Gonzalez R.C., Woods R.E. [2002], Digital Image Processing, Prentice-Hall, New York.
  3. Hand D., Mannila H., Smyth P. [2005], Eksploracja danych, WNT, Warszawa.
  4. Jankowski M. [1990], Elementy grafiki komputerowej, WNT, Warszawa.
  5. Watkins C., Sadun A., Marenka S. [1993], Nowoczesne metody przetwarzania obrazu, WNT, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu