BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Wykorzystanie technologii komputerowej w szkoleniach pracowników
Application of Computer Technology in Staff Training
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 798, s. 69-84, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Szkolenia, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Szkolenie pracowników, Programy szkoleniowe, Zdalne nauczanie, Elektroniczny system wspierania wydajności
Training, Human Resources Management (HRM), Manpower training, Training programs, e-learning, Electronic Performance Support System (EPSS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienie szkolenia pracowników, ze zwróceniem szczególnej uwagi na systematyczne uczenie się zachodzące w trakcie sformalizowanych procesów szkoleniowych. Wiele miejsca poświęcono omówieniu poszczególnych etapów tego procesu. Scharakteryzowano informatyczne narzędzia wspomagające szkolenie pracowników (zwłaszcza e-learning) takie jak: systemy zarządzania bazami danych, usługi sieci Internet, systemy typu LMS (learning management system), SMS (skills management system), AS (assessment system), LCMS (learning content management system), AT (authoring tool), EPSS (electronic performance support system), LCS (live communication system). W zakończeniu artykułu zaproponowano uwzględnienie w cyklu szkolenia systematycznego kolejnego etapu: projektowania systemów informatycznych do zarządzania szkoleniami. (abstrakt oryginalny)

The article submits core characteristics of staff training, with special focus on systematic learning during the formalised training process. Much attention has been devoted to discussion of particular stages of this process. The author describes computer tools supporting staff training (mainly e-learning), such as database management systems, Internet services, and systems: LMS (Learning Management System), SMS (Skills Management System), AS (Assessment System), LCMS (Learning Content Management System), AT (Authoring Tool), EPSS (Electronic Performance Support System), LCS (Live Communication System). In the summary, the subsequent stage in a systematic training cycle has been proposed: designing of information systems for training processes management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. [2005], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Davenport T.H. [1999], Human Capital, Jassy-Bass, San Francisco.
 3. Eraut M.J., Alderton G., Cenker P. [1998], Development of Knowledge and Skills in Employment, Economic and Social Research Council, London.
 4. Hyla M. [2003], Wymiary e-learningu - czyli gdzie szukać własnego ja w spektrum technologii, „Zarządzanie i Rozwój”, nr 12.
 5. Hyla M. [2005], Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Kubiak M.J. [2000], Wirtualna edukacja, Wydawnictwo Mikrom, Warszawa.
 7. Maciejowski T. [2004], Firma w Internecie. Budowanie przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Rae L. [1999], Planowanie i projektowanie szkoleń, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 9. Stabryła A. [2005], Organizacja procesów informacyjnych dla potrzeb zarządzania firmą [w:] Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym, red. L. Kozioł, Tarnów.
 10. Tleluk T. [2004], IT w firmie, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 11. Rossett A. [2002|, The ASD E-learning Handbook. Best Practices, Strategies and Case Studies, McGraw-Hill, New York.
 12. Zieliński Z.E. [2004], Nauczanie na odległość jako metoda zdobywania wiedzy [w:] Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, nr 641.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu