BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urban Wit (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Teoretyczne aspekty problemu odwrotnego w arytmetyce rozmytej
Theoretical Aspects of Inverse Problem in Fuzzy Arithmetic
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 798, s. 135-149, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Analiza danych, Zbiory rozmyte
Data analysis, Fuzzy sets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę uzupełnienia teorii działań arytmetycznych na rzeczywistych liczbach rozmytych. Celem zawartych w nim rozważań jest znalezienie rozwiązania problemu działania odwrotnego w arytmetyce rozmytej oraz związanego z nim zagadnienia równania z jedna niewiadomą. (abstrakt oryginalny)

The article submits an attempt at supplementing the theory of arithmetic operations on real fuzzy numbers. The goal of considerations is to find a solution to the problem of inverse operation in a fuzzy arithmetic and to the connected issue of equation with one unknown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna [2000], red. T. Nałęcz, W. Duch, Exit, Warszawa.
  2. Kaufmann A., Gupta M.M. [1985], Introduction to Fuzzy Arithmetic. Theory and Applications, Van Nostrand, New York.
  3. Klir G.J., Pan Y. [1998], Constrained Fuzzy Arithmetic: Basic Questions and Some Answers, „Soft Computing”, vol. 2, nr 2.
  4. Navara M., Zabokrtsky Z. [2000], Computational Problems of Constrained Fuzzy Arithmetic [w:] The State of the Art in Computational Intelligence, red. P. Sincak i in., Physica-Verlag, Heidelberg-New York.
  5. Urban W. [1999], Podstawy rozmytej dynamiki systemowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 522, Kraków.
  6. Urban W. [2009], Wykorzystanie aproksymacji pola pod wykresem funkcji przynależności do rozwiązania problemu odwrotnego w arytmetyce rozmytej, Kraków (w druku).
  7. Zadeh L.A. [1965], Fuzzy Sets, „Information and Control”, nr 8.
  8. Zadeh L.A. [1977], Fuzzy Sets and Their Application to Pattern Classification and Clustering Analysis [w:] Classification and Clustering, red. I. VanRysin, Academic Press, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu