BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołoszyn Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania), Wołoszyn Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Urban Wit (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wprowadzenie do modelowania cyklicznych szeregów czasowych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych
An Introduction to Cyclic Time Series Modelling with Application of Linear Differential Equations in a Fuzzy Real Numbers Space
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 798, s. 151-169, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Szeregi czasowe, Równania liniowe, Zbiory rozmyte, Analiza wielowymiarowa
Time-series, Linear equation, Fuzzy sets, Multi-dimensional analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka badawcza artykułu jest związana z wielowymiarową analizą szeregów czasowych. Zaprezentowano w nim metodę takiej analizy opartą na modelowaniu dynamiki cykli z wykorzystaniem liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych. W tym celu wykorzystano własności arytmetyki rozmytej oraz transformacje pojedynczego cyklu szeregu czasowego do postaci rzeczywistej liczby rozmytej. (abstrakt oryginalny)

The issues submitted in the paper concern the multidimensional time series analysis. The authors presented a method of such an analysis that is based on cycles dynamics modelling with the use of linear differential equations in a fuzzy real numbers space. In order to do that, the features of fuzzy arithmetic and transformations of a single time series cycle to a fuzzy real number have been utilised. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Anile A.M., Deodato S., Privitera G. [1994], Implementing Fuzzy Arithmetic, Dipartimento di Matematica, Università degli Studi di Catania, Italy.
  2. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna [2000], red. T. Nałęcz, W. Duch, Exit, Warszawa.
  3. Kaufmann A., Gupta M.M. [1985], Introduction to Fuzzy Arithmetic: Theory and Applications, Van Nostrand, New York.
  4. Klir G.J., Pan Y. [1998], Constrained Fuzzy Arithmetic: Basic Questions and Some Answers, „Soft Computing”, vol. 2, nr 2.
  5. Navara M., Zabokrtsky Z. [2000], Computational Problems of Constrained Fuzzy Arithmetic [w:] The State of the Art in Computational Intelligence, red. P. Sincak i in., Physica-Verlag, Heidelberg-New York.
  6. Song Q., Leland R.P, Chissom B.S. [1995], A New Fuzzy Time-series Model of Fuzzy Number Observations, „Fuzzy Sets and Systems”, vol. 73, nr 3.
  7. Turksen L.B. [1988], Stochastic Fuzzy Sets. A Survey, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems series, vol. 310, Springer.
  8. Urban W. [1999], Podstawy rozmytej dynamiki systemowej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
  9. Zadeh L.A. [1965], Fuzzy Sets, „Information and Control”, nr 8.
  10. Zadeh L.A. [1977], Fuzzy Sets and Their Application to Pattern Classification and Clustering Analysis [w:] Classification and Clustering, red. I. VanRysin, Academic Press, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu