BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lula Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Podobieństwo obiektów opisanych za pomocą języka XML
Similarity of Objects Described with Use of XML Language
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 798, s. 209-216, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Miara podobieństwa, Język XML, Języki programowania, Algorytmy
Similarity measure, XML language, Programing languages, Algorithms
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję określania podobieństwa obiektów opisanych za pomocą języka XML. Potrzeba opracowania takiej miary wynika z dużego upowszechnienia formatu XML. Proponowana miara pozwala na uwzględnienie wartości cech wyrażonych za pomocą czterech podstawowych skal pomiarowych oraz cech przyjmujących wartości tekstowe. W trakcie obliczeń brane są również pod uwagę informacje wynikające z hierarchicznej struktury opisu. Wyznaczone miary podobieństwa mogą znaleźć zastosowanie w klasyfikacji i porządkowaniu obiektów. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an idea of similarity determination for objects described with utilisation of XML language. The need for developing such a measure has arisen from great dissemination of XML format. The proposed measure allows considering features values that are expressed on four basic measurement scales and features expressed by text values. During computation, information arisen from hierarchical description structure is also taken into account. Obtained similarity measures can be applied to object classification and object sorting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Harold E.R. [2000], XML. Księga eksperta, Helion, Gliwice.
  2. Long J., Schwartz D.G., Stoecklin S. [2005], An XML Distance Measure, http://ww2.cs.fsu.edu/~jidolong/publications/dmin-camera.pdf.
  3. Salton G., Buckley C. [1987], Term-weighting Approaches in Automatic Text Retrieval, Technical Report: TR87-881, Cornell University, Ithaca, NY.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu