BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołoszyn Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Multiagentowy model dyfuzji opinii w populacji
Multi-agent Model of Opinions Diffusion in a Population
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 798, s. 217-231, rys., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Systemy multiagentowe, Zachowania społeczne, Dyfuzja, Badanie opinii
Multi-agent system, Social behaviour, Diffusion, Opinion research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Model społeczności ludzkiej zbudowany na podstawie systemu multiagentowego może służyć obserwacji zjawisk naśladujących proces rozprzestrzeniania się opinii w zbiorowości. Wykorzystanie komputera do przeprowadzenia eksperymentów symulacyjnych wymaga sformułowania uproszczonych założeń modelu oraz nadania mu formalnej postaci matematycznej. W tym artykule prezentowany jest taki multiagentowy model oraz rezultaty symulacji dokonanych za jego pomocą. Obserwacje zachowania modelu pozwalają wyciągnąć na temat jego funkcjonowania pewne wnioski, z których najbardziej interesujący dotyczy roli zasięgu oddziaływania agentów. W społeczności, w której agenty kontaktują się z małą liczbą sąsiadów, opinie rozprzestrzeniają się szybciej, ale szybciej także wygasają i nie obejmują swoim wpływem całego systemu. (abstrakt oryginalny)

A model of human society, constructed on the basis of a multi-agent system, can be applied to observation of phenomena that imitate a process of opinion spreading in a community. The use computer for simulation experiments requires formulation of simplified model assumptions and determination of formal mathematical description of the model. The article presents such a multi-agent model and simulation results obtained with its use. Observations of its behaviour lead to certain conclusions regarding its functioning, the most interesting one concerns the role of agents influence range. It turns out that opinions spread out quicker in a community, where agents contact with small number of neighbours, but they also die down quicker and do not influence all the system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Wołoszyn P. [2002], Analiza chaotycznej dynamiki w systemach multiagentowych i możliwości jej zastosowania w przetwarzaniu danych, Badania Naukowe, zeszyt 2, Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach, Kielce.
  2. Wołoszyn P. [2004], System multiagentowy jako dyskretny system dynamiczny o skończonej przestrzeni stanów - ujęcie formalne, Automatyka 2004, t. 8, z. 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
  3. Wołoszyn P. [2005], Systemy multiagentowe i hiperagentowe jako modele złożonych systemów dynamicznych, Academic Research 2005, vol. 15, nr 1, University of Arts and Sciences, Kielce.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu