BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białynicka-Birula Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Strategie decyzyjne uczestników gry aukcyjnej
Decision Strategies of Participants in Auctions
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 800, s. 55-68, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Aukcje, Analiza porównawcza, Techniki aukcyjne, Podejmowanie decyzji, Proces podejmowania decyzji
Auctions, Comparative analysis, Auction techniques, Decision making, Decision making process
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest identyfikacja i omówienie czynników warunkujących decyzje uczestników aukcji, ze szczególnym uwzględnieniem ich racjonalnego bądź irracjonalnego charakteru. Omówiono czynniki wpływające na decyzje podejmowane przez uczestników aukcji – techniki angielska, holenderska, pierwszej ceny, drugiej ceny Vickreya. Przedstawiono strategie potencjalnych nabywców, działając zgodnie z zasadą racjonalności ekonomicznej w tradycyjnym sensie. W analizie odwołano się także do psychologicznych, socjologicznych i filozoficznych koncepcji.

In this article, the author tackles the issue of decision strategies of participants in auctions. The point of departure in the analysis is the basic techniques for establishing the auction price. The author discusses the factors influencing the decisions taken by participants during English auctions, Dutch auctions, and Vickrey first-price and second-price auctions. She presents the strategies of potential buyers, acting according to the economic principle of rationality in the traditional sense. In her analysis, the author also refers to psychological, sociological and philosophical concepts, thanks to which, aside from economic factors, the non-economic factors that influence decisions are taken into account. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białynicka-Birula J., Aukcja jako instytucja rynku formalnego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 659, Kraków 2005.
 2. Białynicka-Birula J., Morfologia rynku aukcyjnego dziel sztuki, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 605, Kraków 2002.
 3. Białynicka-Birula J., Podstawowe techniki aukcyjne i kryteria ich wyboru, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 558, Kraków 2001.
 4. Białynicka-Birula J., Rola technik aukcyjnych w kształtowaniu cen licytowanych produktów, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 586, Kraków 2002.
 5. Decyzje konsumentów i ich determinanty, red. E. Kieżel, Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice 2001.
 6. Drabik E., Zastosowania teorii gier do inwestowania w papiery wartościowe, Wydaw-nictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 7. Feldman R., Mehra R., Auction: A Sampling of Techniques, „Finance and Development” 1993, vol. 30, nr 3.
 8. Goffman E., Interaction Ritual, Garden City, New York 1967.
 9. Kieżel E., Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, PWE, Warszawa 2004.
 10. Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1975.
 11. Malawski M., Wieczorek A., Sosnkowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 12. Mc Affee P., Mc Milian J., Auctions and Bidding, „Journal of Economic Literature” 1987, nr 25.
 13. Mynarski S., Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Fogra, Kraków 1995.
 14. Robinson M., Collusion and the Choice of Auction, „Rand Journal of Economics” 1985, vol. 16, nr 1.
 15. Rouget B., Sagot-Duvauroux D., Economie des art plastiques, l’Harmattan, Paris 1966.
 16. Samuelson W., Ekonomia menedżerska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 17. Tyszka T., Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, PWN, Warszawa 1986.
 18. Vickrey W., Counterspeculation, Auctions and Competitive Sealed Tenders, „Journal of Finanse” 1961, vol. 16, March.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu