BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Bogusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Makowiec Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach
Strategic Knowledge Management in Small and Medium-sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 801, s. 19-48, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie wiedzą, Systemy motywacyjne, Organizacje oparte na wiedzy, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Strategic management, Knowledge management, Motivating systems, Knowledge-based organisations, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań, których celem było zidentyfikowanie zasadniczych tendencji w zachowaniach strategicznych małych i średnich przedsiębiorstw. Badania koncentrowały się głównie na identyfikacji zakresu stosowanych strategii: wiedzy i wewnętrznych warunków organizacji umożliwiających sprawne zarządzanie wiedzą, kreacji przez współdziałanie, kreacji wewnętrznej, absorpcji i rozszerzenia wewnętrznego.

In this article, the authors present the results of research on the level of application of knowledge management in small and medium-sized enterprises. The research was mainly focused on determining the frequency of use of the following strategies: knowledge creation through cooperation, internal creation, absorption and internal dissemination, as well as the extent of implementation of key tasks in the area of strategic knowledge management. The results showed that the most frequently used were tools for disseminating knowledge within organisations and, in second place, tools for creating knowledge within organisations. Knowledge absorption and the creation of knowledge through cooperation are less frequently used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Heisig P., Vorbeck J. [2001], Benchmarking Survey Result [w:] Knowledge Management. Best Practices in Europe, red. K. Mertins, P. Heisig, J. Vorbeck, Springer-Verlag, Berlin- Heidelberg.
 2. Koźmiński A. [2004], Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 3. Mikuła B. [2005], Technika identyfikacji poziomu realizacji strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji [w:] INTELEKT 2005. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 25-27 Xl 2005, red. E. Skrzypek, tom 1, UMCS w Lublinie, Lublin.
 4. Mikuła B., Makowiec M. [2006], Systemy motywacji pracowniczej małych i średnich firm Małopolski, „Przegląd Organizacji”, nr 6.
 5. Mikuła B., Turcza P. [2005], Strategie zarządzania wiedzą w praktyce [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, red. A. Stabryła, AE w Krakowie, Kraków.
 6. Morawski M. [2006], Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, „e-Mentor”, nr 4.
 7. Niemczyk J. [2006], Strategie z perspektywy sieci - nowy nurt w rozwoju zarządzania strategicznego, „Przegląd Organizacji”, nr 6.
 8. Nonaka I. [2006], Organizacja oparta na wiedzy [w:] Zarządzanie wiedzą, Helion, Gliwice.
 9. Perechuda K. [2005], Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Tiwana A. [2003], Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM, Placet, Warszawa.
 11. Turcza P. [2005], Elementy strategicznego zarządzania wiedzą w praktyce na przykładzie dwóch firm [w:] INTELEKT 2005. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005, red. E. Skrzypek, tom 1, UMCS w Lublinie, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu