BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Bogusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Humanizacja w zarządzaniu
Humanisation in Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 801, s. 49-57, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Humanizacja pracy, Odchudzone zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Telepraca, Motywacje zawodowe
Enterprise management, Labour humanization, Lean management, Human Resources Management (HRM), Teleworking, Career motivation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł rozpoczyna się wprowadzeniem do genezy i koncepcji humanizacji pracy. Następnie przedstawiono współczesną ideę humanizacji organizacji pracy i rozwoju w tej dziedzinie. Wskazano idee humanizacji we współczesnym zarządzaniu (zarządzanie zasobami ludzkimi, lean management, organizacja ucząca się, zdrowa organizacja i telepraca).

In this article, the author offers a brief introduction to the genesis and concept of work humanisation. Next, he presents the notion of the humanisation of work organisation and developments in this area. In the main part of the article, the author indicates the link between the humanisation of work organisation and such methods and concepts as: human resources management, lean management, the learning organisation, healthy organisation, and telework. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 2. Balcerek J. [1984], Polityka społeczna a humanizacji pracy w okresie przejściowym [w:] Człowiek, praca, postęp społeczny, red. W. Jędrzycki, PWE, Warszawa. Beckhard R. [1998], Zdrowa organizacja [w:] Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Bechard, Business Pess, Warszawa.
 3. Cascio W.F. [2001], Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 4. Cewińska J., Wojtaszczyk K. [2007], Przeciwdziałanie dysfunkcjom i patologiom w miej¬scu pracy jako zadanie organizacji XXI wieku (w druku).
 5. Chmal Z. [2005], Patologia kierowania ludźmi w czasie zmian systemowych [w:] Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, red. Z. Janowska, J. Cewińska, K. Wojtasz-czyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Ćwiklicki M., Gach D. [2005], Ewolucja zespołowości, Zeszyty Naukowe AE w Krako-wie, nr 672, Kraków.
 7. Ćwiklicki M., Gach D. [2006], Geneza nauki „zachowania organizacyjne”, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 715, Kraków.
 8. Doktór K. [1997], Modele transformacji, „Humanizacja Pracy”, nr 1.
 9. Griffin R.W. [2005], Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 10. Jacher W. [1996], Humanizacyjne aspekty zarządzania jakością, „Humanizacja Pracy”, nr 4.
 11. Lipka A. [1996], Telepraca - aspekty humanizacyjne, „Humanizacja Pracy”, nr 4. Martyniak Z. [1999], Organizacja i zarządzanie. 15 prekursorów, Antykwa, Kraków.
 12. Mikuła B. [1997], Badania nad humanizacją pracy w sferze zarządzania, „Humanizacja Pracy”, nr 1.
 13. Mikuła B. [2005], Zdrowa organizacja, „Problemy Jakości”, nr 4.
 14. Mikuła B., Potocki A. [1998], Humanizacja organizacji pracy. Aspekty metodologiczne, AE w Krakowie, Kraków.
 15. Nilles J.M. [2003], Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą, WNT, Warszawa.
 16. Penc J. [1997], Teoria i współczesność humanizacji pracy, „Humanizacja Pracy”, nr 1.
 17. Pocztowski A. [2003], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 18. Potocki A. [1992], Wybrane metody humanizacji pracy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 19. Szmidt C. [1986], Istota i główne elementy procesu humanizowania organizacji [w:] Kierunki humanizowania organizacji w przemyśle, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 20. Williams J.C. [1978], Human Behavior in Organisations, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu