BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sordyl Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Realizacja zasady solidaryzmu w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
Implementation of the Solidarity Principle in Social Insurance
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 808, s. 33-43, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia zdrowotne, Ochrona zdrowia, Finansowanie usług społecznych, Reforma służby zdrowia
Health care insurance, Health care protection, Social services finance, Health care reform
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza realizacji zasady solidaryzmu w sferze powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i skutków rozwiązań przyjętych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (fragment tekstu)

In this article, the author addresses the issue of implementing the solidarity principle in farmers’ health insurance. She indicates the irregularities contained in the solutions introduced by the law of 27 August 2004 on Healthcare Services Financed from Public Funds. The effect of this regulation is that there is no longer an obligation to pay the contributions of farmers with or without income-based payment capability on account of their pursued business activities. The solidarity principle is one of the main legal principles in health insurance and is expressed in the preamble to the Constitution. However, it requires the rules of equal contribution, just compensation, and balance between contribution and benefit to be applied. It should be emphasised that failure to observe these and other rules may violate the interests of the members of the community of risk. It is therefore closely linked to the principles of justice contained in article 2 of the Constitution, namely: “The Republic of Poland shall be a democratic state ruled by law and implementing the principles of social justice”. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziennik Urzędowy Monitor Polski nr 74, poz. 745.
 2. Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, Kraków 2001.
 3. Kochanowski J., KRUS, czyli obywatele nierówno traktowani, www.rp.pl/artykul/2,68532. html, 17.12.2007.
 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78 poz. 483.
 5. Muszalski W., Prawo socjalne, PWN, Warszawa 2006.
 6. Niżnik J., W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Kraków 2004.
 7. OECD Health Data 2007.
 8. Podstawka M., Problemy reformy rolnego systemu ubezpieczeń społecznych. Czy reformować KRUS?, referat nieautoryzowany wygłoszony na konferencji naukowej „Ochrona ubezpieczeniowa na rzecz sektora rolnego”, 12 grudnia 2007, SGGW, Warszawa.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybów ich opłacania, Dz.U. nr 286, poz. 2872.
 10. RPO interweniuje w sprawach zdrowia, www.pulsmedycyny.com.pl, 1.12.2007.
 11. Rutkowska M., Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Społeczne aspekty funkcjonowania w ubezpieczeniach zdrowotnych, PWN, Warszawa 2006.
 12. Rymsza M., Solidaryzm w ubezpieczeniach społecznych [w:] Społeczne aspekty ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
 13. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz.U. 1998 nr 7, poz. 25 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz.U. nr 28, poz. 153 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu