BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chlipała Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Konsument usług turystycznych - próba empirycznej diagnozy postaw i zachowań w świetle globalnych uwarunkowań
An Attempt to Diagnose Empirically the Attitudes and Behaviours of Consumers of Tourist Services in Light of Global Conditions
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 823, s. 139-147, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Rynek turystyczny, Usługi turystyczne, Konsument, Preferencje konsumenta, Zachowania konsumenta
Tourism, Tourism market, Tourism services, Consumer, Consumer preferences, Consumer behaviour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę konfrontacji opinii konsumentów usług turystycznych z opiniami przedstawicieli przedsiębiorstw świadczących tego typu usługi. Opis cech wyróżniających nabywców usług turystycznych w Polsce dokonany został na podstawie badań empirycznych. Prezentowana diagnoza stanowi część projektu badawczego autora pt. „Proces tworzenia wartości dla klienta w usługach”. W diagnozie zachowań i postaw konsumentów wobec turystyki i wypoczynku skoncentrowano się na aspekcie procesowym, uwzględniono również zmiany dokonujące się pod wpływem globalnych uwarunkowań. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to characterise buyers of tourist services in Poland. The author attempts to answer questions about the preferences and behaviours of Polish tourists in light of global economic, technological, economic and social conditions. To this end, the author conducted his own empirical research on a sample of 512 consumers of tourist services and interviewed 95 representatives of tourist firms. The article comprises two parts, in which the author attempts to compare the opinions and declarations of consumers with the opinions of tourist firm representatives about their customers. In light of the author’s research, it may be stated that, in terms of preferences and styles of behaviour, the Polish consumer is becoming part of the global process of transition from “hard tourism” to “soft tourism” (to use the terminology of J. Krippendorf). Polish consumers are more often decreasing the length of their holidays whilst simultaneously increasing their frequency. For many consumers, tourism is linked to being active. Buyers more frequently decide about their holidays consciously and individually. They prefer active forms of rest. They appreciate the educational value of trips. It is clear, however, that for many Polish consumers, rest and tourism are restricted by their financial situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Briggs S., Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 2003.
  2. Meyer B., Główne czynniki i kierunki rozwoju ruchu turystycznego [w:] Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, PWN, Warszawa 2007.
  3. Petrovičová J., Spotrebiteľské správanie v oblasti služieb [w:] J. Ďaďo, J. Petrovičová, M. Kostková, Marketing služieb, Epos, Bratislava 2007.
  4. Urry J., Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu