BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczek Tadeusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Zasady finansowania mediów publicznych w Polsce
The Rules of Public Media Financing in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 783, s. 69-82, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Środki masowego przekazu, Finansowanie mediów, Ustawa o radiofonii i telewizji
Mass media, Media financing, Polish Broadcasting Act
Uwagi
summ.
Abstrakt
Media elektroniczne często ogniskują zainteresowanie opinii publicznej i polityków. System mediów publicznych rozwijany w okresie transformacji ustrojowej po 1989 roku jest budowany na podstawie ustawy o radiofonii i telewizji z uwzględnieniem odrębnej specyfiki rynku radiowego i telewizyjnego. Przedstawiono podstawowe teorie funkcjonowania mediów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem mediów publicznych.

The rules of public media financing in Poland are specified. They are the result not only of current Polish and European law, but also of the experiences of other countries. Media systems connected with the performance of public tasks have a defined mission, in other words, goals that they should above all achieve. Society purchases public services by paying subscriptions. Polish legislation defines the notion of this public gift in overly general terms, which gives rise to many tensions. Legislation has not been amended in order to precisely define how broadcasters should use public funds. The author discusses this problem in the sections entitled “Programme Licenses” and “Licenses”. One way of controlling the market would be to license the activities of all broadcasters, not only commercial ones, as well as selected forms of public media activity. This would equalise the status of all entities operating on the market. European law permits a mixed method for financing public media: from subscription revenues and from commercial activity -in particular, advertising. However, many problems arise in this regard, often with a political subtext. Due to the lack of political consensus, to predict how the system will develop would be risky. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartoszcze R. [1997], Prasa, radio i telewizja w krajach Unii Europejskiej, ABCmedia, Kraków.
 2. Bartoszcze R. [2000], Rada Europy a wolność wypowiedzi, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 3. Bartoszcze R., Słupek L. [2001], Telewizja - dobro kultury czy element rynku. Transformacja telewizji publicznych w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.
 4. Bladocha B.H. [2003], Wolność słowa w systemie medialnym Wielkiej Brytanii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 5. Braun J. [2005], Potęga czwartej władzy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 6. Dobek-Ostrowska B. [1999], Systemy telewizyjne na świecie [w:] Studia z teorii komunikowania masowego, red. tejże, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 7. Doktorowicz K. [1995], Europejska telewizja publiczna. Zmiana modelu w Europie Zachodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 8. EBU Guides: Information Pack [2003], vol. 4: EBU Members’ Key Financial and Personnel Data, December.
 9. Goban-Klas T. [1999], Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 10. Jachimowski M. [2000], Telewizja regionalna w regionalnym systemie informacji [w:] Radio i telewizja. Informacja, kultura, polityka, red. W. Dudek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 11. Jaskiernia A. [2002], Rada Europy a problemy mediów masowych, Instytut Dziennikar-stwa Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 12. Jędrzejewski S. [2000], Przetrwanie czy rozwój. Zarządzanie i finansowanie nadawców publicznych w warunkach konkurencji rynkowej [w:] Globalizacja mediów elektronicznych a rynki narodowe i lokalne. Materiały z konferencji nadawców publicznych, Kraków 24-25 lutego 2000, Telewizja Polska SA, Kraków-Warszawa.
 13. Jędrzejewski S. [2003], Radio w komunikacji społecznej. Rola i tendencje rozwojowe, Profi-Press, Warszawa.
 14. Ligner-Żeromska J. [2004], Stanowisko UE w kwestii finansowania nadawców publicznych, „Biuletyn Informacyjny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji”, nr 86/87, Warszawa, styczeń-luty.
 15. Mik C. [1999], Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 16. Mrozowski M. [2000], Media publiczne. Dziedzictwo przeszłości -perspektywy rozwoju, „Studia Medioznawcze”, nr 1, Warszawa.
 17. Mrozowski M. [2001], Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, wyd. 2, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 18. Ociepka B. [2003], Dla kogo telewizja. Model publiczny w postkomunistycznej Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 19. Program, widownia i finansowanie TVP SA na tle innych telewizji publicznych w Europie [2002], Telewizja Polska SA, kwiecień.
 20. Rynek audiowizualny w Polsce. Ocena i perspektywy [2003], red. J. Adamowski, Ministerstwo Kultury - Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 21. Skoczek T. [2002], Telewizja regionalna. Szkic do opisu, Wydawnictwo Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków.
 22. Skoczek T. (wstęp i opracowanie) [2003], Strategia TVP SA 2002-2006, Instytut Mediów Regionalnych i Lokalnych oraz Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, Bochnia.
 23. Skoczek T. [2004a], Rola mediów w procesie kształtowania tożsamości etniczno-kulturowej mieszkańców pogranicza [w:] Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa, Białowieża 14-16 września 2003, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 24. Skoczek T. [2004b], Telewizja publiczna - realia, ograniczenia, wyzwania [w:] W drodze do Unii Europejskiej. Gospodarka - kultura - media, red. K. Kaszuba, T. Sasińska-Klas, K. Wolny-Zmorzyński, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.
 25. Skoczek T. [2004c], Telewizja publiczna. Szkic do opisu, Wydawnictwo Plus, Kraków.
 26. Skoczek T. [2004d], Telewizja regionalna. Nowe rozwiązania systemowe, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 27. Skoczek T. [2007], Aneks: Zasady realizowania przez Telewizją Publiczną SA misji publicznej [w tegoż:] Między misją a komercją. Problemy finansowania mediów publicznych w Polsce, Instytut Mediów Regionalnych i Lokalnych, Mazowiecka Oficyna Wydawnicza, Bochnia-Warszawa.
 28. Skoczek T. [2009], Media publiczne w Polsce, Mazowiecka Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 29. Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 r. [2002], red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu