BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadrian Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wykorzystanie działań marketingowych w budowaniu wartości przedsiębiorstw o różnym profilu działalności (wyniki badań empirycznych)
Use of Marketing to Build the Value of Enterprises with Various Activity Profiles (Results of Empirical Studies)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 804, s. 107-125, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Wartość przedsiębiorstwa, Strategia marketingowa, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Analiza porównawcza
Marketing, Enterprise value, Marketing strategy, Customer Relationship Management (CRM), Comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem publikacji jest prezentacja analizy porównawczej poglądów na temat znaczenia różnych obszarów działalności marketingowej w budowaniu wartości dla klienta, a w konsekwencji wartości przedsiębiorstwa, w przekroju wykorzystujących je firm o różnym profilu działalności. Dokonując takiego zestawienia, hipotetycznie założono, że specyfika prowadzonej działalności w zasadniczy sposób wpływa na różnice w postrzeganiu znaczenia poszczególnych działań marketingowych w kształtowaniu wartości oraz wykorzystywaniu różnych rozwiązań (składników) tych działań do jej kreowania. Podstawę rozważań stanowią wyniki badań dotyczących identyfikacji zakresu i siły wpływu poszczególnych działań i instrumentów marketingu na wzrost rynkowej wartości firmy, zrealizowanych przez zespół Katedry Marketingu AE w Krakowie. (fragment tekstu)

Marketing resources, competences and skills, manifested in specific decisions and activities in relation to the target market, shape the competitive strength of an enterprise, indicating how to make use of knowledge about specific groups of clients and their market needs to the enterprise’s greatest advantage. The aim of this article is to analyse selected areas of marketing activity of enterprises with various activity profiles that are conducive to building value for the client, and, as a consequence, the value of the enterprise. When comparing the results of hypothetical research, it was assumed that the specific nature of service activities fundamentally influences differences in the perception of the significance of various marketing activities in shaping the value of an enterprise as well as various solutions (components) of those activities. Perceived quantitative or qualitative deviations concerning the views and behaviours of various groups of enterprises from the general state - as indicated by the statements of the researched entities taken as a whole - as well as the recommendations of particular groups of enterprises, show that, although there does exist a theoretical perception of differences in the impact of specific marketing activities on building an enterprise’s value, in the main these disparities are not as great or significant as might be expected. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Black A., Wright P., Bachman J.E., Davis J., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, ABC, Warszawa 2000.
  2. Doyle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
  3. Duraj J., Wartość firmy w kontekście zmian kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, t. 4, Novum, Płock-Łódź 2003.
  4. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong W., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
  5. Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Czubała, AE w Krakowie, Kraków 2006.
  6. Rogoda B., Polityka cenowa małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  7. Zadora H., Ekonomiczne i finansowe funkcje marketingu [w:] Marketing w ekonomii i finansach. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu