BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Francik Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Rozważania o efektywności w kontekście procesów innowacyjnych
Reflections on Effectiveness in the Context of Innovation Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 799, s. 15-26, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność przedsiębiorstwa, Procesy innowacyjne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Człowiek w przedsiębiorstwie
Enterprise effectiveness, Innovation processes, Enterprise management, Human in enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono różne podejścia do efektywności. Efektywność organizacji jest osiągana dzięki procesom innowacyjnym. Możliwości organizacji pojmowanej jako system zdobywający zasoby są zwiększane dzięki kreatywności ludzi, która z kolei stanowi o innowacyjności organizacji. Omówiono zakres efektywności organizacyjnej przy zastosowaniu trzech metod: celowości, funkcjonalności i systemów podejścia. Połączenie koncepcji efektywności w procesie innowacji zwiększa ogólną skuteczność firmy.

In this article, the author aims to present and discuss various approaches to effectiveness. Organisational effectiveness is placed in the context of innovation processes. The author interprets the range of organisational effectiveness by applying three approaches: the goal-focused, functional and systems approaches. Combining the concept of effectiveness with innovation processes that enhance overall company effectiveness enables the behaviour of organisations and groups to be analysed and assessed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Barlik E., Liczy się tylko zysk. M. Porter o strategiach, „Rzeczpospolita” 2001, nr 80.
 2. Bielski M., Organizacje. Istota, struktury, procesy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 3. Drucker P.F., Skuteczne zarządzanie. Zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem, PWN, Warszawa 1976.
 4. Etzioni A.A., A Comparative Analysis of Complex Organizations: On Power Involvement and Their Corrolates, Free Press, New York 1961.
 5. Gęsicki Ł., Gęsicki M., Słownik terminów ekonomiczno-prawnych, Agencja Wydawnicza „Interfart”, Łódź 2001.
 6. Katz D. i Kahn R.L., Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa 1979.
 7. Krzyżanowski L., Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985.
 8. Michoń F., Wydajność pracy i jej czynniki [w:] Podstawy ekonomiki pracy, red. idem, Książka i Wiedza, Warszawa 1978.
 9. Parsons T., Suggestions for a Sociological Approach to the Theory of Organizations, „Administrative Science Quarterly” 1956, nr 1.
 10. Romański S. R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 11. Starbuck W.H., Organizational Growth and Development [w:] Handbook of Organizations, ed. J.G. March, Rand-McNally, Chicago 1965.
 12. Strategie w biznesie, red. K. Sedlák, Wydawnictwo PSB, Kraków 1993.
 13. Zachowanie człowieka w organizacji, red. W.E. Scott i L.L Cummings, PWN, Warszawa 1983.
 14. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu