BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Najda Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach uogólnionej niepewności
Modern Concepts of Enterprise Management under Conditions of General Uncertainty
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 799, s. 71-85, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo wirtualne, Przedsiębiorstwo fraktalne, Organizacje uczące się, Metody zarządzania
Enterprise management, Virtual enterprise, Fractal company, Learning organisations, Methods of management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W warunkach ogólnej niepewności, poszukiwanie i testowanie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających elastyczne rozszerzenie dostępnych umiejętności, zasobów i kapitału jest szczególną wartością poznawczą, nie tylko teorii, ale także w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw w praktyce. W tym artykule, w związku z tym, przedstawiono pięć nowoczesnych koncepcji zarządzania, których natura jest przedmiotem ciągłych dyskusji.

Under conditions of general uncertainty, the search for and testing of organisational solutions enabling the flexible expansion of available skills, resources and capital is of particular cognitive value, not only for theory, but also for the way enterprises operate in practice. In this article, therefore, the author presents five modern concepts of management, whose nature is subject to constant debate and whose form of application is still in the process of being shaped. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson P., Finkelstein S., Quinn J.B., Managing Professional Intellect: Making the Most of the Best, "Harvard Business Review" 1996, nr 2.
 2. Argyris C., On Organizational Learning, Blackvvell Publishing, Oxford 1999.
 3. Choo W.C., The Intelligent Organization: Mobilizing Organizational Knowledge through Information Partnerships, Faculty of Information Studies, University of Toronto, Toronto 1998, choo.fis.utoronto.ca/FIS/ResPub/DLC95.html.
 4. Dove R., Response Ability: The Language, Structure, and the Culture of Agile Enterprise, John Wiley & Sons Inc., New York 2001.
 5. Garvin D.A, Building a Learning Organization, "Harvard Business Review" 1993, nr 4.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji inteligentnej, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. eidem, Difin, Warszawa 2000.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
 8. Handy Ch., Managing the Dream [w:] Learning Organizations: Developing Cultures for Tomorrow's Workplace, eds S. Chawla, J. Renesch, Productivity Press, Portland, Oregon 1995.
 9. Hopej M., Struktura organizacyjna fraktalnego przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 3.
 10. Kerka S., The Learning Organization: Myths and Realities, Eric Clearinghouse, 1995.
 11. Malhorta Y., Organizational Learning and Learning Organizations: An Overview, www. kmbook.com/orlrng.htm.
 12. Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Eko-nomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 13. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002.
 14. Mikuła B., Ziębicki B., Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się, "Przegląd Organizacji" 1995, nr 5.
 15. Mowshowitz A., The Switching Principle in Virtual Organization, "Electronic Journal of Organizational Virtualness" 1999, vol. 1, nr 1.
 16. Murrell P.H., Walsh, J.P., Leadership Development at Federal Express Corporation, "Human Resource Development Quarterly" 1993, vol. 4, nr 3.
 17. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dyna-mizują procesy inwestycyjne, Poltext, Warszawa 2000.
 18. Pedler M., Burgoyne J., Boydell T., The Learning Company: A Strategy for Sustainable Development, McGraw-Hill, London 1991.
 19. Perechuda K., Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997.
 20. Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa 2005.
 21. Romanowska M., Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny [w:] Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przed-siębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 22. Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydaw-niczy ABC, Warszawa 1998.
 23. Skyrme D.J., Farago J., The Learning Organization, October 1995, http://www.skyrme. com/i nsights/31rnorg. htm.
 24. Stein R.G., Pinchot G., Building an Intelligent Organization, "Association Management" 1995, vol. 47, nr 11.
 25. Stonehouse G. et al., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo "Felberg SJA", Warszawa 2001.
 26. Śliwa K.R., O organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa 2001.
 27. Volberda H.W., Towards the Flexible Form: How to Remain Vital in Hypercompetitive Environments, "Organization Science" 1996, vol. 7, nr 4.
 28. Warnecke H.J., Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 29. West P., The Learning Organization: Losing the Luggage in Transit?, "Journal of European Industrial Training" 1994, vol. 18, nr 11.
 30. Wielicki T., Ewolucyjny model doskonalenia firmy XXI wieku: od ISO i TQM do organizacji inteligentnej [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.
 31. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 32. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu