BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosała Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Pichur Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Powstawanie oporów wobec innowacji oraz sposoby ich przełamywania w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Organisational Resistance towards Innovation and Techniques to Overcome it within Company Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 799, s. 87-98, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Innowacyjność przedsiębiorstw, Bariery rozwojowe, Procesy innowacyjne
Enterprise management, Enterprise innovation, Development barriers, Innovation processes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opór wobec innowacyjnego podejścia w przedsiębiorstwie jest jedną z głównych przeszkód na drodze do zmian organizacyjnych. Zauważenie i zrozumienie źródeł tego oporu jest kluczowe dla zarządzania przedsiębiorstwem. Autorzy sugerują, techniki, jakimi można sobie z tym radzić oraz jak przezwyciężyć niechęć do działań innowatorskich. Przedstawiono również przegląd literatury na ten temat.

Organisational resistance towards innovation is one of the main obstacles to organisational change. Recognising and understanding the sources of that resistance is crucial for entrepreneurs and managers in organisations of different kind and size. The authors suggest techniques on how to cope with and overcome resistance to innovators' efforts. The article presents literature research on the subject and constitutes a basis for further empirical research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Clarke L., Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1997.
  2. Dalton G.W., Lawrence P.L., Greiner L.E., Organizational Change and Development, RD Irvin Inc., Homewood 1972.
  3. Donnelly J.H., Gibson J.L., Ivancevich J.M., Fundamentals of Management, R.D. Irwin Inc., Homewood 1992.
  4. Francik A., Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
  5. Kotler Ph., Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control, 8th ed., Prentice-Hall International, Inc., Engelwood Cliffs, New Jersey 1994.
  6. Projektowanie systemów zarządzania. Materiały do ćwiczeń, red. J. Skalik, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1997.
  7. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
  8. Targalski J., System innowacji i przedsiębiorczości w województwie krakowskim, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 519, Kraków 1998.
  9. Webber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu