BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molendowski Edward (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Poziom rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jego zmiany w okresie transformacji
Changes in the Development Level of Central and East European Countries during the Transition Period
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 805, s. 19-34, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Sytuacja gospodarcza, Rozwój gospodarczy, Produkt krajowy brutto (PKB)
Systemic transformation, Economic situation, Economic development, Gross domestic product (GDP)
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Omówiono poziom rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej po zmianach systemowych. Najpierw zaproponowano definicję pojęcia transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Następnie omówiono główne elementy sytuacji gospodarczej (PKB per capita, udział rolnictwa w PKB, zasoby naturalne, udział długu zagranicznego w PKB) w początkowym okresie przemian w analizowanych krajach. Początkowo przeanalizowano poziom rozwoju tych krajów w latach 1989-2005, w szczególności dynamikę PKB i potencjału gospodarczego.

This article is an attempt to assess the changes in the development level of Central and East European countries during the transition period. The author begins by proposing a definition of Central and East European countries and the systemic transformation process. Next, he presents the key elements of the economic situation in the analysed countries (GDP per capita, the contribution of agriculture to GDP, natural resources, and foreign debt as a proportion of GDP) during the initial phase of the transition. He focuses primarily on analysing changes in the development level of those countries during 1989-2005, especially in relation to changes in GDP and economic potential. The author shows that despite the significant changes that took place during this fifteen year period (1989-2005), there continue to exist huge differences between these countries in terms of the progress of reform and level of economic development. He identifies those countries which have achieved the greatest success as well as those where the transformation process has not yet begun or is still only in its initial phase. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Áslund A., Niektóre wnioski z pierwszych czterech lat transformacji [w:] Polityka gospodarcza okresu transformacji, red. M. Dąbrowski, CASE, PWN, Warszawa 1995.
 2. Balcerowicz L., Wolność i rozwój - ekonomia wolnego rynku, Znak, Kraków 1995.
 3. Bożyk P., 24 kraje Europy Środkowej i Wschodniej - transformacja, SGH, Warszawa 1999.
 4. Chyczewska-Hennel T., Ewolucja pojęcia „Europa Południowo-Wschodnia”, „Ukraina w Centralno-Schidnij Ewropi” 2004, nr 4.
 5. Cziomer E., Zyblikiewicz L.W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 2005.
 6. Dynamika transformacji polskiej gospodarki, red. M. Belka, W. Trzeciakowski, Poltext, Warszawa 1997.
 7. East-Central European Economies in Transition, ed. by J.P. Hardt, R.F. Kaufman, M.E. Sharpe Inc, Armonk-London 1995.
 8. Economic Survey of Europe 2003, No 1, UNECE, Geneva 2003.
 9. Economic Survey of Europe 2005, No 1, UNECE, Geneva 2005.
 10. Fischer S., Sahay R., Gospodarki transformacji po dziesięciu latach [w:] Po dziesięciu latach - transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych, red. J. Neneman, CASE, Warszawa 2000.
 11. Gabryś L. et al., Istota i kierunki procesu transformacji w gospodarce światowej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1994.
 12. Goldman M.F., Revolution and Change in Central and Eastern Europe. Political, Economic and Social Challenges, M.E. Sharpe Inc., Armonk-London 1997.
 13. Gros D., Steinherr A., Winds of Change: Economic Transition in Central and Eastern Europe, Longman, London 1995.
 14. Kołodko G., Transformacja polskiej gospodarki - sukces czy porażka, Polska Oficyna Wydawnicza BAW, Warszawa 1992.
 15. Kołodko G., Od szoku do terapii - ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
 16. Kołodko G., Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych, TNOiK, Toruń 2001.
 17. Kornai J., The Great Transformation of Central Eastern Europe. Success and Disappointment, „Economics of Transition” 2006, vol. 14, nr 2.
 18. de Melo M. et al., Circumstance and Choice: The Role of Initial Conditions and Policies in Transition Economies, World Bank Policy Research Working Paper, No 1866, The World Bank, Washington 1997.
 19. Molendowski E., Dylematy rozwoju krajów postsocjalistycznych [w:] Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, red. S. Miklaszewski, Difin, Warszawa 2007.
 20. Molendowski E., Państwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych [w:] S. Miklaszewski et al., Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Difin, Warszawa 2003.
 21. New Europe. Report on Transformation, XVI Economic Forum, Foundation Institute for Eastern Studies, Warsaw 2006.
 22. Nowa Europa - Raport z transformacji, red. D. Rosati, Instytut Wschodni, Warszawa 2002.
 23. Report on Transition, XVI Economic Forum, Foundation Institute for Eastern Studies, Warsaw 2006.
 24. Royen Ch., Ostmitteleuropas, NATO - Mitgliedschaft, Ebenhausen 1966.
 25. Sadowski Z., Transformacja gospodarki [w:] Społeczeństwo posttotalitarne, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 1991.
 26. Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Czekaj, PWN, Warszawa 1993.
 27. The Transition in Eastern Europe, The University of Chicago Press, Chicago-London 1994.
 28. Transition Report 2004, EBRD, London, November 2004.
 29. Transition Report Update 2005, EBRD, London, May 2005.
 30. Transition Report Update 2006, EBRD, London, May 2006.
 31. World Development Indicators 2005, The World Bank, Washington, DC 2005.
 32. World Development Indicators 2006, The World Bank, Washington, DC 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu