BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małecki Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Globalizacja światowej gospodarki a klasyczne teorie wymiany międzynarodowej
Globalisation of the World Economy and Classical Theories of International Trade
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 805, s. 119-125, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja gospodarki, Wymiana międzynarodowa, Handel międzynarodowy
Economic globalization, International trade, International trade
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci, globalizacja osłabiła granice gospodarcze. W wyniku globalizacji, jasno zdefiniowane gospodarki krajowe nie są już podstawową jednostką w handlu międzynarodowym. Liberalizacja światowego handlu prowadzi do ujednolicenia rynku i zaniku różnic regionalnych, które pod względem historycznym, stanowią jedną z głównych sił napędowych zmian. Nowe siły koncentracji i nowe zróżnicowane mechanizmy pojawiające się w gospodarce światowej wymagają zastosowania nowych koncepcji teoretycznych, co jednak nie oznacza podważenia klasycznej teorii, lecz jedynie wzbogacania o nowe aspekty.

Over the past two decades, globalisation has reduced economic borders. As a result of globalisation, clearly defined national economies are no longer the obvious basic entity of international trade. The global liberalisation of trade is leading to the homogenisation of markets and the disappearance of regional differences which, in historical terms, constituted one of the main drivers of change. New forces of concentration and new mechanisms of differentiation and trade are appearing in the world economy, and to describe them requires using new theoretical concepts. This does not imply the undermining of classical theories, but rather their enrichment to include new aspects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Assessing Globalization, World Bank Briefing Papers, 2000/2001 World Development Report: Poverty and Growth, htttp://info.worldbank.org.
  2. Behrens K. et al., Interregional and International Trade: Seventy Years after Ohlin, Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper No. 4065, November 2003.
  3. Behrens K. et al., Testing the ‘Home Market Effect’ in a Multi-country Model: a Theory-based Approach, Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper No. 4468, 2004.
  4. Feenstra R.C., Advanced International Trade, Princeton University Press, Princeton 2004.
  5. Fujita M., Krugman P., Venables A.J., The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade, MIT Press, Cambridge 1999.
  6. Fujita M., Mori T., Frontiers of the New Economic Geography, Discussion Paper No. 27, Institute of Developing Economies, JETRO, Chiba 2005.
  7. Krugman P., Where in the World is the ‘New Economic Geography’? [w:] The Oxford Handbook of Economic Geography, ed. by G.L. Clark, M.P Feldman, M.S. Gertler, Oxford University Press, Oxford 2000.
  8. Krugman P., Venables A.J., Globalization and the Inequality of Nations, „Quarterly Journal of Economics” 1995, vol. 110, nr 4.
  9. Ohlin B., Interregional and International Trade, Harvard University Press, Cambridge 1968.
  10. The Oxford Handbook of Economic Geography, ed. by M.P. Feldman, M.S. Gertler, Oxford University Press, Oxford 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu