BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sapeta Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Płynność pracownicza w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw
Employment Liquidity in Enterprise Restructuring Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 810, s. 55-70, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Kapitał ludzki, Płynność kadr
Enterprise management, Human Resources Management (HRM), Employees in enterprise, Human capital, Labour turnover
Uwagi
summ.
Abstrakt
W dobie gospodarki opartej na wiedzy przeobrażenia zachodzące na rynku pracy spowodowały zmianę w podejściu oraz częściową reorganizację postaw i świadomości kadry zarządzającej, jak i pracowników w kwestiach zwolnień i odejść z organizacji. W konsekwencji przemian liczba miejsc pracy dla osób o niskich kwalifikacjach maleje, a liczba miejsc oferowanych dla osób posiadających określone umiejętności wzrasta. W artykule przedstawiono problemy płynności zatrudnienia. Omówiono pojęcie, istotę i rodzaje płynności pracowniczej w organizacji oraz przyczyny wywołujące zjawisko fluktuacji pracowniczej. Na zakończenie opisano konsekwencje wywołane przez zjawisko płynności pracowników oraz wskazano sposoby rozwiązywania tego problemu.

In the era of the knowledge-based economy, the structure of employment is clearly changing; it is evolving towards the employment of people with high competences and with a high degree of specialist knowledge. Consequently, the current transformations mean that the number of jobs for people with low qualifications is diminishing, while the number of positions offered to people with specific skills is increasing. Despite the changes, many managers have clung to their “old” management methods, which has consequently led to an expansion in the phenomenon of employment turnover. In this article, the author summarises the issue of employment turnover. He presents the dilemmas connected with defining employment turnover and its associated concepts as well as the nature and types of employment turnover. Because fluctuations in employment are determined by several factors, which in a given situation determine the reasons for its emergence as well as its extent, the author describes and categorises those factors, identifying the methods for measuring employment turnover. The article ends with a description of the consequences entailed by the phenomenon of employment turnover and an indication of the ways of resolving this problem. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak Z. [2005], Funkcja personalna w przedsiębiorstwie w okresie transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Armstrong M. [2005], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Armstrong M. [2001], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna – Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 4. Cascio W.F. [2001], Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna – Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 5. Ekonomika pracy. Zarys problematyki i metod [1991], red. F. Michoń, PWN, Warszawa.
 6. Makowski K. [2003], Kształtowanie elastycznej struktury kapitału ludzkiego [w:] Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Poltext, Warszawa.
 7. Nalepka A. [1998], Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków.
 8. Pocztowski A. [2007], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 9. Pocztowski A., Miś A. [2000], Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 10. Popularny słownik języka polskiego [2000], red. B. Dunaj, Wilga, Warszawa.
 11. Sapeta T. [2003], Restrukturyzacja zatrudnienia jako przykład zmiany organizacyjnej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 607, Kraków.
 12. Schwan K., Seipel K. [1995], Marketing kadrowy, C.H. Beck, Warszawa.
 13. Sekuła Z. [2001], Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna - Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 14. Sidor-Rządkowska M. [2003], Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 15. Smith H.L., Watkins W.E. [1978], Managing Manpower Turnover Costs, Personnel Administrator, nr 23.
 16. Taylor S. [2006], Płynność zatrudnienia, jak zatrzymać pracowników w firmie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 17. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji [2006], red. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu