BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchelt Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Analiza strategiczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Strategic Analysis in Human Resources Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 810, s. 71-83, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Funkcja personalna, Analiza strategiczna, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Personal function, Strategic analysis, Strategic human resources management, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie procedur, metod i technik charakterystycznych dla analizy strategicznej realizowanej dla potrzeb funkcji personalnej po to, by przedsiębiorstwa mogły ją zorganizować w ten sposób, aby dostarczała niezbędnych informacji pozwalających na tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej na bazie kapitału ludzkiego. Wyznaczony cel zostanie zrealizowany poprzez zdefiniowanie podstawowych pojęć związanych z procesem strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz scharakteryzowanie działań podejmowanych w ramach analizy strategicznej funkcji personalnej. (fragment tekstu)

The changing paradigm as to the way in which modern organisations function means that in the process of creating and maintaining competitive advantage, intangible resources, especially human capital, are acquiring key importance. The effect of this is an increase in the significance of implementing activities within the area of the human resources function, whose principal purpose is to shape human capital such that it can become a source of an organisation’s competitiveness. Adopting this assumption, the aim of this article is to identify the procedures, methods and techniques characteristic of strategic analysis conducted for the benefit of the human resources function so that enterprises can organise the human resources function in such a way that it provides them with essential information allowing them to create and maintain competitive advantage on the basis of human capital. This aim is achieved by defining the key concepts connected with the process of strategic human resources management and by describing activities undertaken within the framework of a strategic analysis of the human resources function. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. [2002], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Beliczyński J. [1994], Analiza SWOT jako narzędzie formułowania strategii, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 430.
 3. Bieniok H., Gruszczyńska-Malec G. [1996], Rola analizy strategicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2(84).
 4. Brewster Ch. [2003], Wyzwania dla międzynarodowych menedżerów w przyszłości, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6.
 5. Gierszewska G., Romanowska M. [1997], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 6. Gierszewska G., Romanowska M. [1998], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 7. Gryffin R.W. [1996], Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Johnson G., Scholes K. [1989], Explorin Corporate Strategy, Prentice Hall, New York.
 9. Kafel T. [2000], Metodyczne aspekty analizy makrootoczenia organizacji, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 534, Kraków.
 10. Kreikebaum H. [1996], Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 11. Lipka A. [2000], Strategie personalne firmy, Wydawnictwo PSB, Kraków.
 12. Lisiński M. [2004], Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa.
 13. Lynch R. [2003], Corporate Strategy, 3rd ed., Prentice Hall, London.
 14. Obłój K. [1998], Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 15. Penc J. [1994], Strategie zarządzania - teoria i praktyka zarządzania, Placet, Warszawa.
 16. Pocztowski A. [2003], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa.
 17. Pocztowski A., Miś A. [2000], Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 18. Pocztowski A. [2001], Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania u progu XXI w., red. Z. Wiśniewski, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 19. Pocztowski A. [1999], Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 466, Kraków.
 20. Pocztowski A. [1998], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków.
 21. Porter M. [1994], Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 22. Romanowska M. [1994], Do celu na skróty, „Businessman Magazine”, nr 5.
 23. Romanowska M. [1998], Zarządzanie strategiczne firmą, CIM, Warszawa.
 24. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. [2005], Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 25. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu [2005], red. R. Krupski, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu