BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Metoda dekompozycji funduszu premiowego w przedsiębiorstwie
The Method of Breaking down an Enterprise's Bonus Fund
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 811, s. 5-21, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Efektywność ekonomiczna, Premia, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wartościowanie stanowisk pracy, Strategia wynagrodzeń, Wynagrodzenie za pracę
Enterprise management, Economic efficiency, Bonus, Human Resources Management (HRM), Job evaluation, Remuneration strategy, Remuneration for work
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie zawiera prezentację i próbę weryfikacji uniwersalnej metody dekompozycji funduszu premiowego w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Jej wdrożenie ma na celu zobiektywizowanie ustalania partycypacji poszczególnych jednostek organizacyjnych w wypracowanych wynikach ekonomicznych przedsiębiorstwa, powiązanie funduszy premiowych poszczególnych jednostek organizacyjnych z efektywnością całego przedsiębiorstwa oraz stymulowanie proefektywnościowych postaw kierownictwa i pracowników. (fragment tekstu)

The paper presents the practice of dividing a company’s global bonus fund among its organisational divisions. The evolution and development of current trends in the function of employee bonuses are examined, as is the idea of the integrated awarding of bonuses based on measuring the economic effectiveness of a company’s divisions. The rules of and criteria for employee bonuses of business divisions in the mining industry and boards of directors are presented along with an example how one mining industry enterprise’s bonus fund was distributed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamiecki K., O nauce organizacji, PWE, Warszawa 1985.
  2. Bielski M., Polska myśl naukowa w dziedzinie organizacji i kierownictwa w latach 1900-1939, „Problemy Organizacji” 1967, nr 6.
  3. Borkowska S., Grupowe i zespołowe formy wynagrodzeń, PWE, Warszawa 1987.
  4. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
  5. Czekaj J., Metodyka wartościowania kompetencji pracowniczych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, nr 670.
  6. Czekaj J., Wartościowanie profili kompetencyjnych kadry kierowniczej przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego [w:] Pracownicy produkcyjni - problemy zarządzania, red. S. Borkowska, Z. Janowska, S. Lachiewicz, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006.
  7. Elementy zarządzania informacją, red. Z. Martyniak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
  8. Kamycki J., Hermaniuk J., Informatyczny system zespołowego motywowania pracowników - zarys koncepcji [w:] Problemy zatrudnienia i płac w warunkach reformy gospodarczej, materiały z konferencji naukowej, TNOiK - UMSC Filia Rzeszów, Rzeszów 1984.
  9. Martyniak Z., Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu