BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wodecka-Hyjek Angelika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Metodyka outsourcingu w urzędach administracji samorządowej
Outsourcing in Local Government Administration Institutions
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 811, s. 23-36, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Doskonalenie organizacji, Administracja samorządowa, Outsourcing
Organisation improving, Self-government administration, Outsourcing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ukazano możliwości zastosowania outsourcingu do doskonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej w Polsce. Scharakteryzowano specyficzne aspekty warunków zastosowania outsourcingu w sferze administracji samorządowej łącznie z analizą rozwiązań formalno-prawnych. Zaprezentowano metody outsourcingu uwzględniające specyfikę urzędów administracji samorządowej wraz z wyróżnieniem metod i technik pomocniczych.

Outsourcing is one of the most common methods used to improve an organisation, and is also one aspect of “New Public Management”. This method is used by local government administration institutions to shorten the process of issuing decisions, reduce operating costs, and strive to offer greater customer satisfaction. In examining outsourcing methodology geared to the needs of local government administration institutions, the author first characterises the conditions required for outsourcing among such institutions, then considers outsourcing solutions used by local governments in Poland which highlight the concept under consideration in this paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Chrzanowski A.R., Dylematy sektora publicznego, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2004, nr 12.
 2. Dudzik M.T., Zakup czy produkcja własna, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 1997, nr 2.
 3. Gay C.L., Essinger J., Outsourcing strategiczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 4. Gilowska Z., Cele i sposoby naprawiania państwa. Państwo - rząd - administracja, „Biuletyn Programu Reform Administracji Publicznej Instytutu Spraw Publicznych”, Warszawa 1999, nr 10-11.
 5. Hausner J., Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego [w:] Studia z zakresu zarządzania publicznego, materiały seminarium naukowego, t. 3, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2002.
 6. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Praktyka, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
 7. Mazur S., Administracja publiczna - zarys ewolucji [w:] Wybór tekstów do ekonomiki sektora publicznego, red. M. Benio, MSAP, Kraków 1999.
 8. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 2002.
 9. Padovani E., Young D., Managing High-Risk Outsourcing, „Public Management” 2006, January / February.
 10. Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.
 11. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1996 nr 13, poz. 74 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, Dz.U. nr 76, poz. 344 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104.
 14. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu