BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wymogi kultury z perspektywy organizacji uczącej się
The Requirements of Culture for a Learning Organisation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 811, s. 69-79, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Organizacje uczące się, Kultura organizacyjna, Zarządzanie kulturą organizacyjną
Enterprise management, Learning organisations, Organisational culture, Management of organizational culture
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono definicje kultury organizacyjnej, odwołując się do klasyfikacji tego pojęcia występujących w literaturze przedmiotu. Zaprezentowano ogólne wytyczne dotyczące kultury organizacyjnej z perspektywy organizacji uczącej się, odnosząc je do kultury wysokiej tolerancji niepewności. W końcowej części opracowania wskazano wartości stymulujące kształtowanie kultury organizacji uczącej się. (fragment tekstu)

The goal of this article is to present the organisational culture in a learning organisation. To that end, the leading approaches in research on the essence of organisational culture are presented and enable the key characteristics of culture from the point of view of the learning organisation to be uncovered and the culture of high tolerance for uncertainty, which characterises a learning organisation, to be shown. In the final part of the article, values which stimulate the shaping of the culture of a learning organisation are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerska M., Rutka R., Metoda diagnozowania zdolności przedsiębiorstwa do uczenia się [w:] Metody diagnozowania przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
 2. Dalka M., Kreowanie kultury organizacji uczącej się na przykładzie spółki Schenker [w:] Zarządzanie wiedzą - materiały konferencyjne, Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa 2001.
 3. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 4. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004.
 5. Krannich M., Olko S., Podstawy kulturowe japońskiego zarządzania, „Przegląd Organizacji” 1998, nr 11.
 6. Luthans F., Hodgetts R.M., Lee S.M., New Paradigm Organizations: From Total Quality to Learning to World-class, „Organizational Dynamics” 1994, vol. 22, nr 3.
 7. Luthans F., Rubach M.J., Marsnik P., Going beyond Total Quality: the Characteristics, Techniques, and Measures of Learning Organizations, „The International Journal of Organizational Analysis” 1995, vol. 3, nr 1.
 8. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębior-stwem XXI wieku - wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002.
 9. Neuman V., Chaharbaghi K., The Corporate Culture Myth, „Long Range Planning” 1998, vol. 31, nr 4.
 10. Pascale R.T., Intentional Breakdowns and Conflict of Design, „Planning Review” 1994, vol. 22, nr 3.
 11. Potencjał pracy przedsiębiorstwa, red. M. Gableta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 12. Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.
 13. Ratyński W., Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 14. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWN, Warszawa 1998.
 15. Sikorski C., Ludzie nowej organizacji. Wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 16. Stata R., Organizational Learning: The Key to Management Innovation, „Sloan Management Review” 1989, vol. 30, nr 3.
 17. Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 18. Strategia personalna firmy, red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2000.
 19. Sullivan J. J., Nonaka I., The Application of Organizational Learning Theory to Japanese and American Management, „Journal of International Business Studies” 1986, nr 17.
 20. Zarębska A., Kultura przedsiębiorstwa w procesie zmian organizacyjnych, „Przegląd Organizacji” 2002, nr 6.
 21. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu