BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miś Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zarządzanie pracownikami utalentowanymi
Managing Talented Employees
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 828, s. 9-21, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie personelem, Zarządzanie talentami, Funkcja personalna
Human Resources Management (HRM), Personnel management, Talent management, Personal function
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie talentami można określić jako wykorzystanie będących w dyspozycji organizacji indywidualnych zdolności, pasji i motywacji z zamiarem efektywnego ich spożytkowania do realizacji celów tej organizacji. W pierwszej kolejności należy rozwiązać problem określenia i utrzymania pracowników utalentowanych, których wartość dla organizacji jest dostrzegana. Określono uwarunkowania i zasygnalizowano procesy umożliwiające organizacji skuteczne zarządzanie pozyskiwaniem i rozwijaniem utalentowanych pracowników.

The difference between employees with high potential and those with talent has been observed in both theory and practice. Managing talented individuals is a unique configuration of the function and responsibilities realised in an organisation driven by end results. The essence of the process consists of skillfully diagnosing and then developing and effectively using “talent”. However, the value of traditional management approaches changes when one is managing talented individuals; managing “talent” is different from managing highly effective workers. Managing talented individuals can therefore be broadly defined as a causal function with regard to how the individual skills, passion, and motivation of those who work in an organisation are used to achieve its goals. The above general observations reveal the emerging problem of how to identify and keep talented workers, whose value to the organisation is not only felt but observed and given to reconfiguring the function of personnel in the light of this challenge. This article describes the conditions and processes that enable management to effectively gain and above all develop talented workers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Achter J.A., Lubiński D. [2005], Blending Promise with Passion: Best Practices for Counselling Intellectually Talentem Youth [w:] Career development and Counselling. Putting Theory and Research to Work, red. S.D. Brown, R.W. Lent, Wiley, Hoboken, NJ.
 2. Amabile T. [1983], The Social Psychology of Creativity, Springer-Verlag, Nowy Jork.
 3. Berger L., Berger D. [2004], The Talent Management Handbook, McGraw-Hill.
 4. Borkowska S. [2007], O jakości zarządzania talentami, ref. niepublikowany.
 5. Boudreau J.W. [2005], Talentship and the New Paradigm for Human Resource Management: From Professional Practices to Strategic Talent Decision Science, „Human Resource Planning”, vol. 28.
 6. Brown R, Hesketh A., Williams S. [2004], The Mismanagement of Talent. Employability and Jobs in Knowledge Economy, Oxford University Press, Oxford.
 7. Cheese P., Thomas R., Craig E. [2008], The Talent Powered Organization, Kogan Page, London.
 8. Chełpa S. [2005], Samorealizacja talentów - możliwości i ograniczenia intrapersonalne [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 9. Dawid J.W. [1996], Inteligencja, wola i zdolność do pracy, Ossolineum, Wrocław.
 10. Goffe R., Jones G. [2007], Leading Clever People, „Harvard Business Review” March.
 11. Gutteridge T., Leibowitz Z., Shore J. [1993], Organizational Career Development, Jossey-Bass Publ., San Francisco.
 12. Hollingworth L.S. [1926], Gifted Children: Their Nature and Nurture, Macmillan, New York.
 13. Huselid M.A., Beatty R.W., Becker B.E. [2005], Players or Positions? The Strategic Logic of Workforce Management, „Harvard Business Review” 2005, December.
 14. Juchnowicz M. [2005], Motywowanie do rozwoju [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 15. Kopaliński W. [1989], Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 16. Kozioł M. [2006], Talent Relationship Management jako nowa koncepcja rekrutacyjna przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 719, Kraków.
 17. Kwiecień K. [2005], Zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 18. Listwan T. [2005], Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska.
 19. Maliszewska E. [2005], Zarządzanie talentami - rozważania praktyka [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 20. Maślanka K., Skudlik T. [2005], ING inwestuje w talenty [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 21. Miller D. [1998], Organizacja przyszłości: kameleon w całej swej okazałości [w:] Organizacja przyszłości, red. R. Beckard, M. Goldsith, F. Hasselbein, Business Press, Warszawa.
 22. Miś A. [2004], Zarządzanie karierą w organizacji nowego typu: od kompetencji do kariery po kapitał karier [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami: perspektywa globalna i lokalna, red. T. Listwan, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 23. Miś A. [2006], Kształtowanie karier w organizacji [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa.
 24. Nęcka E. [2004], Twórczość [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, GWP, Gdańsk.
 25. Nowe teorie twórczości. Nowe metody pomocy w tworzeniu [2005], red. K.J. Szmidt, K.T. Piotrowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 26. Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań [2004], red. A.E. Sękowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 27. Sienkiewicz Ł. [2007], Praktyczne rozwiązania w dziedzinie zarządzania talentami, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 1 (5).
 28. Terman L. [1954], The Discovery and Encouragement of Exceptional Talent, „American Psychologist”, nr 9.
 29. Thorne K., Pellant A. [2007], The Essential Guide to Managing Talent. How Top Companies Recruit, Train & Retain the Best Employees, Kogan Page, Londyn-Filadelfia.
 30. Zarządzanie talentami [2005], red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 31. Zarządzanie talentami w organizacji [2008], red. A. Pocztowski, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu