BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pauli Urban (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Badanie satysfakcji pracowników jako źródło informacji menedżerskiej
Research on Worker Satisfaction as a Source of Information for Managers
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 828, s. 95-110, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Badanie satysfakcji, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Motywowanie pracowników
Human Resources Management (HRM), Satisfaction research, Employees in enterprise, Motivating employees
Uwagi
summ.
Abstrakt
Liczne zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw powodują, że coraz trudniej jest im budować i utrzymać przez dłuższy czas przewagę konkurencyjną. Coraz więcej kierowników wskazuje, że jednym z głównych czynników strategicznych firmy są wykwalifikowani pracownicy. Zapewnienie satysfakcji pracowników może pomóc w zagwarantowaniu skutecznego funkcjonowania, jak również pozwolić firmie uzyskać przewagę konkurencyjną. Coraz bardziej powszechne staje się również prowadzenie procesu naboru z wykorzystaniem poszukiwań bezpośrednich, pozwalających na pozyskanie odpowiednich pracowników z innych firm. Artykuł omawia główne czynniki wpływające na satysfakcję pracowników i wyjaśnia je w oparciu o określone kryteria. W ostatniej części przedstawiono w jaki sposób wykorzystać informację z badań satysfakcji pracowników.

One of the problems modern organisations face is a lack of qualified staff, especially when employees leave for competing firms that offer better conditions. Ensuring employee satisfaction will help guarantee effective functioning as well as allow the company to gain competitive advantage. It also helps it to hold on to valuable employees while creating a positive image on the labour market, which in turn draws other new exceptional staff. This article examines the main factors influencing employee satisfaction and explicates them based on particular criteria. The final part presents ways of using information from research on employee satisfaction which can help managers implement measures aimed at improving the entire organisation or just particular units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Karaś R. [2003], Teorie motywacji w zarządzaniu, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
  2. Kopertyńska M.W. [2008], Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa.
  3. Mrówka R. [2008], Badanie satysfakcji pracowników w organizacji gospodarczej, http:// www.sgh.waw.pl/katedry/ktz/pracownicy/mrowka/ Badanie_satysfakcji_pracownikow_w_organizacji_gospodarczej.pdf.
  4. Pocztowski A. [2007], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
  5. Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw [2003], red. M. Rybak, Poltext, Warszawa.
  6. Sekuła Z. [2008], Motywowanie do pracy. Teorie i instrument, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu