BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Broński Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Szpak Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Polityka budżetowa galicyjskich władz autonomicznych (zarys problematyki)
The Budget Policy of the Galician Autonomous Authorities - an Outline of Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 835, s. 47-65
Słowa kluczowe
Polityka budżetowa, Autonomia lokalna, Finanse lokalne
Budgetary policy, Local autonomy, Local finance
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Galicja
Galicia
Abstrakt
Głównym zagadnieniem w badaniach rozwoju społeczno-gospodarczego Galicji jest analiza polityki budżetowej krajowych władz autonomicznych (Sejmu i Wydziału Krajowego). Problem ten będzie przedmiotem rozważań w niniejszym szkicu. (fragment tekstu)

The ability of the Galician autonomous authorities to realise their goals depended to a great extent on the amount of money at their disposal. The national government had a limited ability to secure income for the national budget. In fact, throughout the entire period of autonomy (1867-1914) the fundamental source of budget funding came from additional fees beyond taxes, from 12% of those taxes at the beginning of the period all the way up to 78% by its end. This was especially painful for poorer Galicians. The budget deficit was covered with loans while bonds were issues to pay off larger national loans. During this period, real budget income grew five-fold - from 1.2 million crowns in 1866 to 65.5 million in 1911 - with budget expenditures keeping pace. Such significant development of the national budgets attests to Galicia's economic development. Expenditures on education and then public health were a significant part of the national budget's expenditure structure, and spending on economic goals slowly grew as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk-Koczarska C.: Juliusz Leo - twórca wielkiego Krakowa, Wrocław-Łódź 1986.
 2. Broński K.: Galicja w systemie podatkowym Austrii na przełomie XIX i XX w., Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 655, Kraków 2004.
 3. Broński K.: Problemy gospodarcze Galicji w badaniach historyków krakowskich na przełomie XX i XXI wieku [w:] Społeczeństwo i gospodarka w badaniach historycznych - dokonania i perspektywy. W 60-lecie polskich badań statystycznych i gospodarczych na Dolnym Śląsku, red. E. Kościk, T. Głowiński, Wrocław 2006.
 4. Diamand H.: Położenie gospodarcze Galicji przed wojną, Lipsk 1915.
 5. Die Landeshaushalte der im Reihsrate vertretenen Koenigreiche und Laendern. Nach dem Voranschlaegen fuer das Jahr 1905, bearbeitet vom k.k. Finanzministerium, Wien 1907.
 6. Franaszek P.: Zdrowie publiczne w Galicji w dobie autonomii (wybrane problemy), Kraków 2001.
 7. Głąbiński S.: Finanse samodzielnej Galicji, Lwów 1916.
 8. Grodziski S.: Sejm krajowy galicyjski 1861-1914, t. 1-2, Warszawa 1994.
 9. Grzybowski K.: Galicja 1848-1914. Historia ustroju politycznego na tle historii Austrii, Wrocław 1959.
 10. Komornicki S.: Pogląd na gospodarstwo funduszu krajowego galicyjskiego w latach 1886-1890 na podstawie zatwierdzonych przez Sejm zamknięć rachunkowych i innych aktów urzędowych, WSoSK, T. XIV, z. I.
 11. Krzyżanowski A.: Krajowe budżety i zamknięcia rachunkowe, Kraków 1913.
 12. Leo J.: Finanse Galicji i budżet krajowy na rok 1898, "Ruch Społeczny", nr 2 z 15 I 1898.
 13. Leo J.: Finanse Galicji oraz projekt reformy skarbu krajowego, Kraków 1889.
 14. Madurowicz-Urbańska H.: Potrzeby w zakresie historii gospodarczej Galicji, Kwartalnik Historyczny 1980, R. LXXXVII.
 15. Madurowicz-Urbańska H.: Przemysł Galicji. Główne problemy i potrzeby badawcze, "Studia Historyczne" 1975, R. XVIII.
 16. Madurowicz-Urbańska H.: Stan i potrzeby badań nad historią gospodarczą Galicji w świetle polskiej historiografii [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 1, Historia i polityka, red. W. Bonusiak, J. Buszko, Rzeszów 1994.
 17. Merunowicz T.: Wyniki samorządu w Galicji, Lwów 1916.
 18. Pilat T.: Pogląd na gospodarstwo funduszu krajowego galicyjskiego w latach 1876-1880 na podstawie zatwierdzonych przez Sejm zamknięć rachunkowych i innych aktów urzędowych, Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych (dalej: WSoSK), R. VIII.
 19. Podręcznik Statystyki Galicji, t. 8, Lwów 1908.
 20. Podręcznik Statystyki Galicji, t. 9, Lwów 1913.
 21. Podstawka M.: Podstawy finansów publicznych, Warszawa 2001.
 22. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Warszawa 2004.
 23. Rocznik Statystyki Galicji, R. 1, Lwów 1886.
 24. Rocznik Statystyki Galicji, R. V, 1894-1897, Lwów 1898.
 25. Sowa K.: Słowo wstępne [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 1, Historia i polityka, red. W. Bonusiak, J. Buszko, Rzeszów 1994.
 26. Starzecki A. D.: Pogląd na gospodarstwo funduszu krajowego galicyjskiego w latach 1881-1884, WSoSK, R. IX, z. II.
 27. Szczepanowski S.: Narodowe Stronnictwo Demokratyczne w Galicji wobec zadań chwili obecnej, "Ekonomista Polski" 1891, R. II, t. V.
 28. Winiarski B.: Ustrój prawno-polityczny Galicji, Warszawa 1915.
 29. Żabiński Z.: Systemy pieniężne na ziemiach polskich, Ossolineum, Wrocław 1981.
 30. J. Michalski, Budżet Galicji na rok 1904, "Ekonomista" 1904, R. IV.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu