BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Jadwiga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Ekologiczne determinanty funkcjonowania przedsiębiorstw w zrównoważonym rozwoju Unii Europejskiej
Ecological Determinants of the Functioning of Enterprise in the Sustainable Development of the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 836, s. 83-98, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Polityka ekologiczna UE, Ekologiczne aspekty działalności przedsiębiorstwa, Wzrost ekologicznie zrównoważony, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa
Environmental protection, EU environmental policy, Ecological aspects of the company's activities, Sustainable development, Enterprise sustainable development
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Unia Europejska przywiązuje wielką wagę do polityki ochrony środowiska, która określa kierunki, cele i priorytety działań, jakie należy podjąć w tym zakresie. Zanalizowano założenia unijnej polityki ochrony środowiska i programów zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono również harmonizację wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz politykę ekologiczną Polski. Na zakończenie omówiono standardy emisyjne zanieczyszczeń jako determinanty rozwoju przedsiębiorstw.

Because the EU attaches such great importance to environmental protection, environmental policy plays a leading role in EU integration programmes, which lay out the directions, goals and priorities of measures to be taken in environmental protection and comprise the foundation for environmental standards. This article examines the tenets of EU environmental policy and the programme for sustainable development. It also presents the harmonisation of environmental protection laws and Poland's transition periods for adapting them. Emission standards of pollutants and the acceptable emission levels for the company researched for the article are also considered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. II Polityka ekologiczna państwa, Dokument Rady Ministrów, www.mos.gov.pl
 2. VI Program Działań Wspólnoty Europejskiej w Dziedzinie Ochrony Środowiska - Środowisko 2010: Nasza przyszłość, Nasz wybór, art. 2, propozycja decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Program Działań Wspólnoty w Dziedzinie Ochrony Środowiska na lata 2001-2010.
 3. Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 4. Adamczyk J., Standardy ekonomiczne w procesie integracji europejskiej [w:] Ekologia wyrobów, Materiały konferencyjne pod red. W. Adamczyka, AE w Krakowie, Kraków 2000.
 5. Bilans negocjacji - Środowisko. Materiały archiwalne, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (dokument dostępny na stronie www2.ukie.gov.pl).
 6. Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Wydawnictwo „Kolonia Limited”, Wrocław 2004.
 7. Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis“, Warszawa 2003.
 8. Grabowska G., Europejskie prawo środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 9. Kenig-Witkowska M., Prawo środowiska Unii Europejskiej, Zagadnienia systemowe, Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”, Warszawa 2005.
 10. Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
 11. Lisowska A., Polityka ochrony Unii Europejskiej. Podstawy instytucjonalne i programowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 12. Przewodnik dostosowania prawa do prawa Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska. Dokument roboczy Komisji, Komisja Wspólnot Europejskich, styczeń 1998 (dokument dostępny na stronie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej www2.ukie. gov.pl).
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 grudnia 2005 r. (http://gate.mos.gov.pl/2prawo/rozporzadzenia_ms/05.260.2181 .pdf)
 14. Świderska A., II Polityka ekologiczna państwa - omówienie, „Ekonomia i Środowisko” 2001, nr 2(19).
 15. Unia Europejska. Informator o ochronie środowiska, Centrum Informacji Europejskiej (dokument dostępny na stronie www2.ukie.gov.pl).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu