BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siuta-Tokarska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Tendencje zmian w rozwoju działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w latach 2001-2006
Statistical Data and Chosen Economic Indicators for the Development of Economic Entities with Foreign Capital in Poland, 2001 to 2006
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 836, s. 121-137, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał zagraniczny, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Struktura kapitału przedsiębiorstwa
Foreign capital, Foreign capital in enterprises, Direct investments, Foreign investment, Company capital structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono dane na temat podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polska w latach 2001-2007 oraz wartość napływu tego kapitału. W analizie uwzględniono wyniki finansowe w następujących kwestiach: przychody z całokształtu działalności, koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności, przychody z eksportu, wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto oraz wskaźniki płynności finansowej pierwszego i drugiego stopnia.

The paper presents data on entities with foreign capital in Poland during the years 2001-2007 and the value of the inflows of this capital. It looks at new entities known as “greenfields” and their activity on the Polish market from 2005 to 2007. The analysis includes financial results in the following issues: revenues from total activity, costs of obtaining revenues from total activity, export revenues, profitability rates of gross and net turnover and financial liquidity ratios of the first and second degree. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 r., GUS, Warszawa 2008.
  2. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Dom Organizatora, Toruń 2004.
  3. Mączyńska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące, „Ekonomista” 1999, nr 1-2.
  4. Siuta B., Charakterystyczne aspekty przekształceń własnościowych w Polsce w latach 1990-2000 ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kapitału międzynarodowego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 618, Kraków 2003.
  5. Wołodkiewicz-Donimirski Z., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 2001-2002, Kancelaria Sejmu, BSIE, Informacja nr 960, Warszawa 2003.
  6. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku, NBP, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu