BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerek-Wieszala Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu : próba syntezy
Contemporary Concepts and Forms of Benchmarking : a Synthesis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 836, s. 241-252, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Benchmarking, Rozwój przedsiębiorstwa, Doskonalenie organizacji
Benchmarking, Enterprise development, Organisation improving
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dynamiczny rozwój benchmarkingu rozpoczął się w latach 90. XX w. i trwa do dziś. Związany jest on przede wszystkim z zarządzaniem przez jakość i adaptacją rozwiązań amerykańskich i zachodnioeuropejskich do doskonalenia procesów organizacyjnych, podnoszenia efektywności pracy oraz konkurencyjności firm japońskich. Zaprezentowano podstawowe rodzaje benchmarkingu oraz nowe koncepcje służące rozwojowi przedsiębiorstw.

Benchmarking is a concept that has been evolving and taking on ever more sophisticated forms since the 1940s. The current state of benchmarking has brought to light two new forms- network and lead benchmarking. The former will enable organisations to develop core competencies to sustain competitive advantage, such as entering new markets or developing new products, as well as allowing the organisation itself to better react to an uncertain future because it has increased its acceptance of change. The latter, benchmarking, extends beyond internal and external performance measures to actually lead both measures and performance. Opportunities for creating value are clearly shifting from managing tangible assets to managing strategies that develop an organisation’s intangible assets: customer relations, employee capabilities, skills and motivations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmed, P.K., Rafiq M., Integrated Benchmarking: a Holistic Examination of Select Techniques for Benchmarking Analysis, Benchmarking for Quality Management and Technology, 1998, vol. 5, nr 3.
 2. Anand G., Kodali R., Benchmarking the Benchmarking Model, „Benchmarking: An International Journal” 2008, vol. 15, nr 3.
 3. Anderson K., McAdam R., A Critique of Benchmarking and Performance Measurement: Lead or Lag? „Benchmarking: An International Journal” 2004, vol. 11, nr 5.
 4. Bogan C.E., English M.J., Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Helion, Gliwice 2006.
 5. Bramham J., Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnicza Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 6. Budzisz B., Wybrane metody usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstwa [w:] Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, red. W. Kowalczewski i J. Nazarko, Difin, Warszawa 2006.
 7. Camp R.C., The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance, ASQC Industry Press, Milwaukee Wisconsin, New York 1989.
 8. Kyrö P., Revising the Concept and Forms of Benchmarking, „Benchmarking: An International Journal” 2003, vol. 10, nr 3.
 9. Maire J.L., Bronet V., France A., A Typology of Best Practices for a Benchmarking Process, „Benchmarking: An International Journal” 2005, vol. 12, nr 1.
 10. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
 11. Sekuła Z., Benchmarking i przegląd płac rynkowych, „Przegląd Organizacji” 2002, nr 7-8.
 12. Węgrzyn A„ Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Antykwa, Kluczbork-Wrocław 2000.
 13. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu