BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kocurek Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Istota i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego
On the Nature and Formation of Civil Society
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 806, s. 15-31, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Relacje państwo-obywatel, Społeczeństwo obywatelskie, Postawy społeczne
Systemic transformation, State-citizen relations, Civic society, Social attitudes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym celem niniejszego artykułu jest próba zarysowania istoty i procesu tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego. Ze względu na złożoność materiału badawczego konieczne było zawężenie podjętej problematyki. Wśród rozważanych zagadnień znajdują się m.in.: narodziny i ewolucja idei społeczeństwa obywatelskiego, poglądy filozofów, socjologów, historyków z różnych epok, począwszy od starożytności aż po współczesność, temat społeczeństwa obywatelskiego. (fragment tekstu)

This article tackles the issue of civil society. This is a type of society in which citizens can create various kinds of organisations and associations. Citizens can also be active in the public domain, since they are not dependent on the activities of the state. It may be assumed, therefore, that civil society remains under pressure from the state. Of course, it does not follow that this autonomy implies conflict between citizens and the central authorities, since it only concerns interpersonal relations. The ability to actively participate in social life and the right of association remain the main characteristics of civil society. Furthermore, in civil society, citizens can, at their own initiative and depending on their needs, pursue various forms of economic and cultural activity. The author attempts to illustrate the formation of civil society over the ages. He also looks at various models of state policy in regard to the notion of citizenship. The aim of the article is to develop the notion of a “happy medium”. In this way, the author wishes to emphasise that the citizen-friendly state model is a response to the imperfections of the “invisible hand of the market”, which was meant to be the perfect solution to all socio-economic problems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Barber B., A Place for Us, Hill and Wane, New York 1998.
 2. Dollery B., Wallis J., Economic Approaches to the Voluntary Sector: A Note on Voluntary Failure and Human Service Delivery, Working Paper Series in Economics, nr 16, University of New England, London 2001.
 3. Dzwończyk J., Społeczeństwo obywatelskie wobec wyzwań globalizacji [w:] Wymiar globalizacji. Aspekty polityczno-kulturalne, red. Z.M. Nowak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2002.
 4. Dzwończyk J., The Barriers of the Development of Civic Society in Poland after 1989, Polish Political Science Yearbook, 2003, vol. 32.
 5. Giddens A., Durkheim on Politics and the State, Polity, Cambridge 1996.
 6. Giddens A., Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, KiW, Warszawa 1999.
 7. Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 8. Golinowska S., Polityka społeczna. Koncepcje - instytucje - koszty, Poltext, Warszawa 2000.
 9. Ilczuk D., Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U., nr 78 poz. 483.
 11. Magoska M., Obywatel w procesie zmian, Wydawnictwo Księgarni Akademickiej, Kraków 2001.
 12. Oliveira M.D. de, Tandon R., Citizens. Strengthening Global Civil Society, Civicus, Washington D.C. 1994.
 13. Perez-Diaz V.M., Powrót społeczeństwa obywatelskiego, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków 1996.
 14. Popper K., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, przeł. (z ang.) H. Krahelska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 15. Samorząd i demokracja lokalna. Osiągniecie, zagrożenia, dylematy, red. J. Regulski, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2002.
 16. Siciński A., O idei społeczeństwa obywatelskiego, „Wiedza i Życie” 1996, nr 6.
 17. Smolar A., Przygody społeczeństwa obywatelskiego [w:] Idee a urządzanie świata społecznego, red. E. Nowicka, M. Chałubiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 18. Spring-Andersen G., The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, Princeton 1990.
 19. Szacki J., Ani książę, ani kupiec - obywatel: idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, Znak, Kraków 1997.
 20. Titmuss R.M., Essays on Social Policy, An Introduction, Allen an Unwin, London 1974.
 21. Tocqueville A., O demokracji w Ameryce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.
 22. Winczorek P, Wstąp do nauki o państwie, Liber, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu