BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichoń Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa), Woźniak-Słota Małgorzata (Izba Celna w Krakowie)
Tytuł
Pochodzenie towarów
Origin of Goods
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 834, s. 5-37, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Prawo celne, Kraj pochodzenia produktu, Dokumentacja
Commodity science, Customs law, Country of origin (COO), Documentation
Uwagi
summ., załączniki
Abstrakt
Reguły pochodzenia towarów są to zasady określenia ekonomicznej przynależności towaru do konkretnego kraju lub regionu. Przepisy prawa pozwalają na ustalenie, z jakiego kraju lub grupy krajów dany towar pochodzi. Krajem pochodzenia towaru może być kraj, w którym określony produkt został całkowicie uzyskany lub w którym został poddany wystarczającej obróbce lub przetworzeniu zgodnie z odpowiednimi regułami pochodzenia. Kraj, w którym towar został zakupiony lub z którego został przywieziony, nie musi być krajem pochodzenia danego towaru. Reguły pochodzenia określają również zasady dokumentowania pochodzenia i uznania towarów za "pochodzące" (np. z bezpośredniego przewozu) oraz są jednym z elementów kalkulacyjnych, na podstawie których wyliczane są należności celne lub stosowane inne środki taryfowe. Taryfa celna różnicuje stawki celne m. in. ze względu na kraj pochodzenia towaru. Zróżnicowanie to jest wynikiem podpisania przez Wspólnotę szeregu umów międzynarodowych umożliwiających korzystanie z określonych preferencji celnych.

The rules of origin are the principles for determining the economic affiliation of goods to a definite country or region. These principles make it possible to determine which country, or a group of countries, a given product comes from. It is so because imported goods are often treated in a different way, depending on their origin. In international trade, the origin is of great significance in the case of all goods as it is the most important factor determining the choice of the right customs duty rate or other tariff measures. According to the tariff, customs duty rates vary depending on the country or territory of origin of goods. The origin can be preferential or non-preferential. Goods coming from the countries with which the Community concluded free trade agreements are treated in a preferential way if the appropriate proof of origin is presented and the condition regarding direct import from the exporting country is fulfilled. Legal regulations enable customs authorities to verify the proofs of origin. The results of the verification should include information which makes it possible to determine whether the documents are authentic and the products listed in them fulfill all the conditions for preferential treatment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 38, 0
Bibliografia
Pokaż
  1. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19 października 1992).
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczania Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz.U. nr 87 poz. 830).
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz.U. nr 94 poz. 902 ze zm.).
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz.U. nr 283 poz. 2824 ze zm.).
  5. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19 października 1992).
  6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1207/2001 z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie procedur ułatwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR.1, sporządzanie deklaracji na fakturze i formularzy EUR.2; wydawanie zezwoleń niektórym uprawnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych między Wspólnotą Europejską i niektórymi krajami oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 3351/83.
  7. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. nr 68 poz. 622 ze zm.).
  8. www.mf.gov.pl. Polski Podręcznik Celny.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu