BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popek Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Podgórska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Bezpieczeństwo żywności w związku z zastosowaniem organizmów modyfikowanych genetycznie
Food Safety and the Use of Genetically Modified Organisms
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 834, s. 97-107, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Bezpieczeństwo żywnościowe, Genetyczna Modyfikacja Organizmów (GMO)
Commodity science, Food commodities, Food security, Genetically Modified Organisms (GMO)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Badania żywności modyfikowanej genetycznie to nowe zagadnienie, z którym spotykają się organy kontrolujące jakość żywności. Jest ono podyktowane zarówno potrzebą kontrolowania jakości środków spożywczych pojawiających się na rynku, jak i naciskami społecznymi. Celem pracy było ukazanie problemów związanych z wykorzystaniem transgenicznych organizmów do produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego związanych z bezpieczeństwem żywności oraz rolą prawa żywnościowego, a w szczególności inspekcji sanitarnej w zakresie nadzoru nad żywnością genetycznie modyfikowaną.

The testing of genetically modified food is a new field of activities of the authorities controlling the quality of food. It results both from the need to control the quality of food products introduced into the market and the pressure from the society. The objective of this work is to present the problems connected with the use of transgenic organisms to manufacture plant and animal food products, taking into consideration the safety of food, as well as to show the role of the food law, and especially that of the Sanitary Inspection as regards supervision of genetically modified food in the context of consumer protection.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berg P., Singer M., Język genów - poznawanie zasad dziedziczenia, Prószynski i S-ka, Warszawa 1997.
 2. Biotechnologia żywności, red. W. Bednarski, A. Reps, ART, Olsztyn 1993.
 3. Dyrektywa 2001/18/WE w zakresie identyfikacji GMO w żywności oraz oznakowania żywności genetycznie zmodyfikowanej, Dz.Urz. UE L 268 z 18 października 2003 r.
 4. Genetycznie modyfikowane organizmy. Kto ma rację?, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2001.
 5. Genetyka molekularna, red. P. Węglański, PWN, Warszawa 1995.
 6. GMO zagrożeniem dla bioróznorodnosci Polski, "Biuletyn Ekologiczny" 2001, nr 5.
 7. Raport ISAAA nt. upraw GMO na świecie w 2006 roku, Raport ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications), 2006 r., www.biotechnolog.pl/ gmo-15.htm, data pobrania 14.12.2008 r.
 8. Rozporządzenie nr 1946/2003/WE z 15 lipca 2003 r. w sprawie transgenicznego przemieszczania organizm6w genetycznie zmodyfikowanych, Dz.Urz. UE L 287 z późn. zm.
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 1829/2003/WE z 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, Dz.Urz. UE L 268 z 18 października 2003 r.
 10. Rozporządzenie nr 1830/2003/WE z 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i oznakowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie, Dz.Urz. UE L268/24, 18.10.2003.
 11. Uprawy transgeniczne. Szansa czy zagrożenie dla polskiego rolnictwa?, Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Przysiek 2002.
 12. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych GMO, Dz.U. nr 76, poz. 811 z późn. zm.
 13. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L., Krótkie wykłady. Genetyka, PWN, Warszawa 2001.
 14. Zawojska A., Wpływ rozwoju genetycznie modyfikowanych roślin na sektor rolno-spożywczy, Zeszyty Naukowe AE we Wrocławiu, nr 901, Wrocław 2001.
 15. Zwierzchowski L., Transgeniczne zwierzęta hodowlane - perspektywy badań i zagrożeń, "Przegląd Hodowlany" 1997, nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu