BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popek Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Filip Aleksandra (Instytut Paliw i Energii Odnawialnej w Warszawie / Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Próba oceny wpływu produkcji paliw z surowców roślinnych na sytuację polskiego sektora rolno-spożywczego
An Attempt to Evaluate the Effect of Plant-Derived Fuel Production on the Condition of the Polish Agri-Food Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 834, s. 109-119, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Biopaliwa, Paliwa alternatywne, Produkcja paliw
Commodity science, Food commodities, Biofuels, Alternative fuels, Fuel production
Uwagi
summ.
Abstrakt
Promowanie wykorzystania biopaliw jako paliw transportowych jest jednym z głównych celów strategii europejskiej w sytuacji znacznego wzrostu cen ropy oraz zwiększenia trwałości dostaw energii. Biopaliwa stanowią obecnie jedyną możliwość znacznego ograniczenia zależności sektora transportu od dostaw ropy. Złożoność wszystkich słotnych aspektów produkcji i stosowania biopaliw (także ekologicznych) powoduje, że w niniejszej pracy podjęta została próba kompleksowej analizy wpływu ich produkcji na stan obecny i rozwój przetwórstwa spożywczego.

The promotion of biofuels as transport fuels is one of the main goals of the European strategy in the situation of considerable increase in oil prices and sustainability of energy supply. At present, the dependence of the transport sector on oil supply can be considerably limited only by the use of biofuels. It is thought that the promotion, and in consequence the production and use of biofuels will determine the development of the agricultural sector in the EU member states. Considering the complexity of all the important aspects of biofuel production and use, including the environmental issues, the present work is an attempt to analyze comprehensively the effect of biofuel production on the current condition and development of the food processing sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. An Energy Policy for Europe - Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament, Brussels, 10.01.2007.
 2. Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, DZ.Urz. UE L 123, 17.05.2003.
 3. Filip A., Rębiś J., Zastosowanie LCA do szacowania ekologicznych skutków wprowadzania biokomponentów do paliw naftowych, "Chemia Przemysłowa" 2007, nr 4(356).
 4. Halleux H. at all., Comparative Life Cycle Assessment of Two Biofuels Etanol from Sugar Beet and Rapeseed Metyl Ester, "The International Journal of LCA" 2008, nr 13(3).
 5. Lewicki P.P., Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, WNT, Warszawa 2005.
 6. Możeński C., Rozwój biopaliw szansa dla gorzelnictwa i rolnictwa w Polsce, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 2006, nr 2.
 7. Piekarski W., Zając G., Szyszak J., Odnawialne źródla energii jako alternatywa paliw konwencjonalnych w pojazdach samochodowych i ciągnikach, "Inżynieria Rolnicza" 2006, nr 4.
 8. Rogulska M., Biopaliwa - szansa dla cukrowni i producentów buraków cukrowych, Materiały konferencji naukowej, Baltic Biomass Network, Europejskie Centrum Energii Odnawialnej w Centralnym Laboratorium Naftowym, Zakopane 2006.
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych, Dz.U. nr 44, poz. 281.
 10. Sitnik L.J., Ekopaliwa silnikowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
 11. Stanowisko Stowarzyszenia "Polska Federacja Producent6w żywności" dotyczące propozycji Komisji Europejskiej wyznaczającej obowiązkowy udział biopaliw na poziomie l0% do roku 2020, Polska Federacja Producentów Żywności, Warszawa 2007.
 12. Urban R., Rozwój sektora biopaliw szansą dla polskiej gospodarki żywnościowej, "Przemysł Spożywczy" 2006, nr 6.
 13. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, Dz.U. nr 169, poz. 1199.
 14. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, Dz.U. nr 169, poz. 1100.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu