BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ptasińska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Ocena wpływu wybranych determinantów na jakość mleka owczego
The Effects of Selected Determinants on the Quality of Sheep Milk
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 834, s. 173-187, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Jakość produktów żywnościowych, Mleko
Commodity science, Food commodities, Food quality, Milk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań oceny jakości mleka owczego pochodzącego od owiec różnych ras, będących w różnym wieku, jak również wypasanych w różnych rejonach południowo-wschodniej Polski.

The paper presents the results of the quality assessment of milk from sheep of various breeds, of different ages, and grazed in various regions of south-eastern Poland. The results obtained have confirmed the effects of the selected factors on the levels of basic components and physicochemical parameters of milk. The studies have also confirmed the excellent technological usefulness of sheep milk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alichanidis E., Polychroniadou A., Special Features of Dairy Products from Ewe and Goat Milk from the Physitcochemical and Organolepic Point of View, Proceedings of the IDF CIRVAL Seminar in Creta (Greece), 19-21 October 1995.
 2. Anifantakis E.M., Comparison of the Physico-chemical Properties of Ewes' and Cows' Milk, FIL Doc. 202, 1986.
 3. Biss K., Sheep and Goat Cheese, "Journal of the Society of Dairy Technology" 1991, vol. 44, nr 4.
 4. Bonczar G., Badania nad jakością i przydatnością do przetwórstwa mleka owczego, "Przegląd Mleczarski" 1998, nr 11.
 5. Budsławski J., Zarys chemii mleka - chemia i biochemia mleka oraz jego przetworów, PWRiL, Warszawa 1971.
 6. Ciuruś J., Znaczenie chowu owiec w regionach górzystych, Konferencja naukowa nt. "Owca a środowisko", Grodziec Śląski, 10 czerwca 1999.
 7. Ciuryk S., Molik E., Bonczar G., Mleczne użytkowanie owiec w świetle prac badawczych prowadzonych w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz Akademii Rolniczej w Krakowie, III Owczarska Szkoła Wiosenna "Alternatywne kierunki wykorzystania krajowego pogłowia owiec", Krynica 12-14 kwietnia 1999.
 8. Ciuryk S., Molik E., Bonczar G., Wydajność i skład chemiczny mleka plennej owcy olkuskiej, długowełnistej i mieszańców po trykach rasy charolaise, Zeszyty Naukowe PTZ 1999, nr 43.
 9. Drożdż A., Mleczność owiec górskich i ich mieszańców F1 z trykami wschodniofryzyjskimi, Roczniki Naukowe Zootechniki 2000, nr 3.
 10. Drożdż A., Góra-Drożdż E., Owczarstwo w kształtowaniu krajobrazu i rozwoju regionów górskich, "Aura" 1999, nr 3.
 11. Factors Influencing Variation of Test Day Milk Yield, Somatic Cell Count, Fat and Protein in Dairy Sheep, C. Gonzalo, J.A. Carriedo, J.A. Baro, F. SanPrimitivo, "Journal of Dairy Science" 1994, nr 77.
 12. Gwoździewicz A., Ciuruś J., Brzóska B., Wydajność i skład chemiczny mleka polskiej owcy górskiej i jej krzyżówek z owcą fryzyjską, Roczniki Naukowe Zootechniki 1988, z. 1.
 13. Haenlein G.F., Nutritional Value of Dairy Products of Ewe and Goat Milk, Proceedings of the IDF CIRVAL Seminar in Creta (Greece), 19-21 October 1995.
 14. Jackowska-Strebler H., Ciuruś J., Gajda D., Produkcyjność maciorek mieszańców F1 polskiej owcy górskiej z trykami wschodniofryzyjskimi, Roczniki Naukowe Zootechniki 1985, z. 23.
 15. Kawęcka A., Wpływ rasy na wydajność mleczną owiec oraz skład i przydatność technologiczną mleka (praca doktorska), Instytut Zootechniki, Kraków 2003.
 16. Kędzior W., Owcze produkty spożywcze, PWE, Warszawa 2005.
 17. Kolasiński W., Charon K.M., Skład mleka owiec niektórych ras występujących w Polsce, Biuletyn Informacyjny Instytutu Zootechniki 1986, nr 4.
 18. Mały rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 2006.
 19. Mehaia M.A., Milk Composition of Nadji, Australia Ewes and Their Cross, "Journal of Dairy Science" 1994, nr 77, Supl. 1, 14.
 20. PN-EN ISO 8968-1:2004 Mleko. Oznaczanie zawartości azotu. Część 1: metoda Kjeldahla.
 21. PN-A-86036:1998 Mleko surowe do skupu. Badania mikrobiologiczne i cytologiczne.
 22. PN-A-86122:1968 Mleko. Metody badań.
 23. Poziom mleczności owiec różnych genotypów na podstawie badań wykonanych w ZHOiK SGGW, R. Niżnikowski, W. Rant, A. Radzik-Rant, D. Sztych, E. Kuźnicka, Zeszyty Naukowe SGGW 1999, nr 3.
 24. Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczeg61ne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
 25. Vlacil R., Margetin M., Ekologiczny aspekt użytkowania mlecznego owiec na Słowacji, Konferencja naukowa nt. "Owca a środowisko", Grodziec Śląski, 10 czerwca 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu