BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buczek Bronisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem), Chwiałkowski Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Dwuetapowy proces adsorpcji produktów degradacji oleju smażalniczego
A Two-Stage Process for Adsorption of Frying Oil Degradation Products
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 833, s. 5-17, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Chemia, Olej jadalny, Olej smażalniczy, Olej rzepakowy, Oczyszczanie zużytych olejów
Commodity science, Chemistry, Edible oil, Cooking oil, Canola oil, Purification of waste oils
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań oczyszczania adsorpcyjnego w procesie dwuetapowym. W doświadczeniu wykorzystano dwa węgle aktywne o odmiennej naturze powierzchni. Jeden z nich (ARP2) został poddany utlenianiu za pomocą roztworu nadtlenku wodoru, a drugi (AR1000) ogrzewaniu w wysokiej temperaturze. Obróbka ta miała na celu wprowadzenie nowych grup funkcyjnych, ewentualnie przebudowę występujących już ugrupowań powierzchni (ARP2) oraz ich redukcję (AR1000). Utlenione węgle aktywne zostały już wcześniej przebadane ze względu na efektywność zatrzymywania produktów degradacji olejów posmażalniczych. Wyniki badań wskazywały na możliwość zastosowania ich w procesach przedłużania żywotności tłuszczów, dlatego też podjęto próbę oczyszczania dwustopniowego.

The components of fresh frying oils are characterized by a non-polar structure. During heating, complex and many-stage reactions occur in oil. As a result of these reactions many compounds are formed, including polar compounds. In order to prolong the lifetime of frying oil, it is refreshed by contact with various adsorbents. Activated carbon is characterized by a low level of functional groups of a polar character. Such an adsorbent makes it impossible to purify effectively used frying oil, i.e. to remove polar substances. It is necessary to modify its surface so as to incorporate additional surface groups. The paper presents the results of studies on the use of two activated carbons in a twostage process for purifying oils used for frying chips. The adsorbents were modified by oxidation with hydrogen peroxide and by holding them at a temperature of 1000°C in a neutral atmosphere. The purification process was carried out for rapeseed oil-based frying fat intended for professional use. The results obtained show an improvement in such values as the iodine value, peroxide value, anisidine value and acid value, colour, polar compound content, viscosity and Totox value. The best purification effects were obtained for primary oxidation products (peroxide value). This value decreased by 82%. The two-stage process did not affect significantly the composition of fatty acid. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Buczek B., Chwiałkowski W., Charakterystyka powierzchni modyfikowanego węgla aktywnego wybranymi metodami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 767, Kraków 2008.
 2. Buczek B., Chwiałkowski W., Improvement of Used Rape Oil Quality on Modified Activated Carbon [w:] The Research and Development Challenge: How to Improves Uses of Oils and Fats, Abstracts of 25th World Congress and Exhibition of International Society for Fat Research, Bordeaux 2003.
 3. Buczek B., Chwiałkowski W., Removal of Polar Compounds from Used Frying Oil by Acid Modified Active Carbon Adsorption, Materiały 26th World Congress and Exhibition of the International Society for Fat Research ISF "Modern Aspects of Fats and Oils", Prague 2005.
 4. Buczek B., Chwiałkowski W., Wpływ natury powierzchni węgla aktywnego na jego zdolność do oczyszczania oleju posmażalniczego, Materiały IV Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle, Częstochowa-Ustroń 2004.
 5. Buczek B., Chwiałkowski W., Wpływ utleniania węgla aktywnego w fazie ciekłej na jego zdolność do oczyszczania olejów posmażalniczych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 737, Kraków 2007.
 6. Chwiałkowski W., Enhancing Activated Carbon Adsorption of Polar Compounds from Used Frying Oil: Nitric Acid and Hydrogen Peroxide Treatments, 3rd Euro Fed Lipid Congress: Oils, Fats and Lipids in a Changing World, Edinburgh 2004.
 7. Chwiałkowski W., Buczek B., Sorpcja zanieczyszczeń ze zużytego oleju smażalniczego na modyfikowanym KOH węglu aktywnym, "Przemysł Chemiczny" 2006, nr 85 (8-9).
 8. Cooke B.S., Adsorbent Treatment of Frying Oils: Commercial Frying Case Study, 4th Euro Fed Lipid Congress: Oils, Fats and Lipids for a Healthier Future, Madrid 2006.
 9. Dollimore D., Heal G .R., An Improved Method for the Calculation of Pore Size Distribution from Adsorption Data, "Journal of Applied Chemistry" 1964, vol. 14.
 10. Dubinin M.M., Water Vapour Adsorption and the Microporous Structures of Carbonaceous Adsorbent, "Carbon" 1980, vol. 18.
 11. Jankowska H., Świątkowski A., Choma J., Węgiel aktywny, WNT, Warszawa 1985.
 12. Kotowski w., Tankowanie w McDonaldzie, "Nowa Energia" 2002, nr 1-2 (64-66).
 13. Lowell S., Shields J.E., Powder Surface Area and Porosity, Chapman and Hall, London 1991.
 14. PN-93-A-86926 - Oznaczanie liczny anizydynowej oraz obliczanie wskaźnika oksydacji tłuszczu Totox.
 15. PN-A-86934 - Spektrofotometryczne oznaczanie barwy.
 16. PN-EN ISO 5508:1996 - Analiza estrów metylowych.
 17. PN-EN-ISO 6885 - Oznaczanie liczby anizydynowej.
 18. PN-IS0 3960:1996 - Oznaczanie liczby nadtlenkowej.
 19. PN-ISO 5509: 1996 - Przygotowanie estrów metylowych.
 20. PN-ISO 6320:1995 - Oznaczanie liczby jodowej.
 21. PN-ISO 660:1998 - Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu