BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piechnik-Kurdziel Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Rekrutacja jako element outsourcingu funkcji personalnej
Recruitment as an Element of Outsourcing the Personnel Function
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 807, s. 33-44, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rekrutacja pracowników, Funkcja personalna, Outsourcing funkcji personalnej, Zatrudnienie
Employee recruitment, Personal function, Human resources outsourcing, Employment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono outsourcing jako jeden z najbardziej nowoczesnych trendów w restrukturyzacji funkcji personel przedsiębiorstwa. Omówiono charakter, przyczyny oraz sposoby zastosowania outsourcingu, a także zagrożenia wynikające z korzystania z tego rozwiązania w praktyce zarządzania personelem. Zaprezentowano proces outsourcingu funkcji personalnej przedsiębiorstwa na przykładzie usług rekrutacyjnych świadczonych przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.

In this article, the author presents outsourcing as one of the most modern trends in the restructuring of the enterprise personnel function. She presents the nature, reasons and procedure for implementing outsourcing and the risks associated with using this solution in the practice of personnel management. The analysed problem is presented using the example of outsourcing restructuring processes, which are one of the more important elements of the personnel function and to a large extent determine the market success (competitiveness) of modern organisations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Cook M.F. [2003], Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  2. Dale M. [2001], Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Karwiński M. [2007], Organizacja funkcji personalnej [w:] Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian, red. A. Pocztowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  4. Milinkiewicz M. [2003], Ile outsourcingu w HRM?, „Personel i Zarządzanie”, nr 4.
  5. Nalepka A. [1998], Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków.
  6. Pęczek J. [2007], Outsourcing usług rekrutacyjnych jako przykład współczesnych tendencji restrukturyzacji przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków (maszynopis pracy magisterskiej).
  7. Pocztowski A. [2007], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
  8. Sapeta T. [2006], Zastosowanie koncepcji outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludz-kimi, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, nr 719.
  9. Wiśniewska-Janus M. [2003], Outsourcing. Blaski i cienie, „Personel i Zarządzanie”, nr 12.
  10. Ziółkowski S. [2006], Alternatywne formy zatrudnienia pracowników [w:] Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, red. L. Zbiegień-Maciąg, Wolters Kluwer, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu