BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Francik Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Innowacja i zmiana w organizacji - istota, relacje, implikacje
The Essence, Relations, and Implications of Innovation and Change in an Organisation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 812, s. 5-18, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Innowacje w organizacji, Teorie zarządzania
Enterprise management, Innovations in organization, Management theories
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono podobieństwa i różnice między pojęciami innowacji i zmiany. Przedstawiono teoretyczną interpretację zmiany w odniesieniu historycznym oraz podejściu do tego zagadnienia różnych dyscyplin naukowych. Wprowadzanie innowacji w kontekście zmian rozszerza teoretyczne rozumienie innowacji w zakresie celów, wartości i zachowania poszczególnych branż i organizacji. Ważnym składnikiem zmiany technologicznej jest gromadzenie doświadczeń i nabywanie rutyny, które odzwierciedlane są w zmianie współczynników nakładów-wyników. Artykuł zakończono obserwacjami na temat skutków kumulacji zmian i potrzebę poszukiwania kompromisu między "ciągłością i zmianą".

The author discusses the similarities and differences between the terms innovation and change. She presents a theoretical interpretation of change in reference to the history and approaches of different academic disciplines. Placing innovation in the context of changes broadens the theoretical understanding of innovation in terms of the goals, value and behaviour of individual branches and entire organisations. Innovation occupies a particular place in the theory of organisation management. From an organisational point of view, a difference arises between change and innovation as cause-effect events. It is possible to judge the meaning of both phenomena for an organisation. The article concludes with observations on the effects of the accumulation of changes and the need to seek a compromise between "permanence" and "balance", and the lack thereof. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Albach H., Culture and Technical Innovation, W. de Gruyter, Berlin-New York 1994.
 2. Albach H., Management of Change in the Firm - Theoretical Analysis and Empirical Evidence [w:] Innovation and Management, W. de Gruyter, Berlin-New York 1988.
 3. Bennis W.G., Teoria i metoda zastosowania nauk o zachowaniu w planowanej zmianie organizacyjnej [w:] Zachowanie człowieka w organizacji, t. 2, red. W.E. Scott, L.L. Cummings, PWN, Warszawa 1983.
 4. Bochniak K., Innowacyjność jako jeden z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej [w:] Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 5. Brand S., Czarna dziura postępu, "Rzeczpospolita" 2000, nr 101.
 6. Brzeziński M., Proces uczenia się zmian, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 3.
 7. Campbell D.T., Variation and Selective Retention in Sociocultural Evolution, "General Systems" 1969.
 8. Cartwright D., Doprowadzenie do zmiany w ludziach: niektóre zastosowania teorii dynamiki grupy [w:] Zachowanie człowieka w organizacji, t. 2, red. W.E. Scott, L.L. Cummings, PWN, Warszawa 1983.
 9. Coombs R., Automation, Management Strategies and Labour-process Change, Gower Press, Aldeshott 1985.
 10. Czermiński A. et al., Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993.
 11. Fala za falą, rozmowa J. Żakowskiego z H. i A. Tofflerami, "Gazeta Wyborcza" 1998, 24-27 grudnia.
 12. Forse M., L'ordre improbable. Entropie et processus sociaux, Presses Universitaires de France, Paris 1989.
 13. Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa 1998.
 14. Innovation and Management, W. de Gruyter, Berlin-New York 1988.
 15. Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 16. Littler C.R., Technology, Innovation and Labour-management Strategies [w:] Innovation and Management, W. de Gruyter, Berlin-New York 1988.
 17. Małpa w podróży, rozmowa J. Żakowskiego ze S. Lemem, "Gazeta Wyborcza" 2000, nr 105.
 18. Masłyk E., Strategie organizacyjne w procesie zmian, PAN, Bytom 1980.
 19. McHale J., The Future of the Future, New York 1969.
 20. McHale J., Rozmiary zmian [w:] Technika a społeczeństwo, red. A. Siciński, KiW, Warszawa 1974.
 21. Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, PWN, Warszawa 1998.
 22. Nonaka I., The Knowledge-creating Company, "Harvard Business Review" 1991, nr 11/12.
 23. Paluch A.K., Konflikt, modernizacja i zmiana społeczna, PWN, Warszawa 1976.
 24. Szczepański J., Społeczne warunki i społeczne skutki postępu technicznego [w:] idem, Odmiany czasu teraźniejszego, KiW, Warszawa 1971.
 25. Technika a społeczeństwo, red. A. Siciński, KiW, Warszawa 1974.
 26. Tofler A., Ekospazm, Czytelnik, Warszawa 1977.
 27. Tofler A., Szok przyszłości, PIW, Warszawa 1975.
 28. Tofler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1986.
 29. Tofler A., Wojna i antywojna, Świat Książki, Warszawa 1997.
 30. Świtalski W., Innowacja a konkurencyjność, WUW, Warszawa 2005.
 31. Zachowanie człowieka w organizacji, red. W.E. Scott, L.L. Cummings, t. 2, PWN, Warszawa 1983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu