BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosała Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Pichur Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Wspieranie przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej
Supporting Entrepreneurship in Member States of the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 812, s. 19-34, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Wspieranie przedsiębiorczości, Rozwój przedsiębiorczości, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Entrepreneurship support, Entrepreneurship development, Polish Act on Freedom of Economic Activity
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Jednym z głównych filarów budowy konkurencyjnej gospodarki, na obecnym etapie rozwoju, jest szeroko rozumiana przedsiębiorczość. Idea wsparcia dla rodzaju przedsiębiorczości, która została rozpowszechniona w USA i Europie Zachodniej w latach 80. jest obecnie realizowana w krajach Unii Europejskiej w ramach programów wsparcia skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw. W artykule skoncentrowano się głównie na przeprowadzonej przez autorów analizie w oparciu o kodeks swobody gospodarczej oraz bariery związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wyniki tej analizy są cennym źródłem informacji pozwalającym czerpać z doświadczeń krajów o najlepszych praktykach na drodze do przedsiębiorczości i uniknąć wielu błędów.

One of the main pillars for building a competitive economy, at the present stage of development, is that of the widely understood concept of entrepreneurship (setting up businesses, implementing innovation, enterprising society). Support for the type of entrepreneurship that was widespread in the US and Western Europe in the 1980s is currently being realised in the countries of the European Union through support programmes aimed at small and medium-size companies. Verifying the real conditions and results of support and development of entrepreneurship in the economies of particular countries can be carried out through comparative research with reference to indicators. The article mainly focuses on an analysis the authors have conducted based on the Economic Freedom Index while also looking at the barriers to running a business. The results of this analysis are a valuable source of information about the experience of countries that use the best practices in creating entrepreneurship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Action Plan: The European Agenda for Entrepreneurship, Commission of the European Communities, Brussels, COM (2004) 70.
 2. Christman J.J., McMullan W.E., Outsider Assistance as a Knowledge Resource for New Venture Survival, „Journal of Small Business Management” 2004, nr 42(3).
 3. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 4. Entrepreneurship Survey of the EU, The Gallup Organization, Eurobarometer 2007, http://www.heritage.org/research/features/index/searchresults.cfm.
 5. Fulop L., A Study of Government-funded Small Business Networks in Australia, „Journal of Small Business Management” 2000, nr 38.
 6. Haber L.H., Zachowania przedsiębiorcze. Próba typologii, „Przegląd Organizacji” 1996, nr 5.
 7. Jaka polityka przedsiębiorczości w poszerzonej Unii Europejskiej?, Materiały Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej, http://www.pfsl.pl/przedsiebiorczosc, data dostępu: 2.04.2005.
 8. Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku, dokument przyjęty przez Radę Ministrów, luty 2003.
 9. Neven D., Droge C., A Diamond for Poor? Assessing Porter’s Diamond Model for the Analysis of Agro-food Clusters in the Developing Countries, Michigan State Univer¬sity, maszynopis.
 10. Portal Unii Europejskiej, http://europa.eu.int/abc/treaties_pl.htm, data dostępu 15.04.2005.
 11. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, London 1998.
 12. Rachman D.J., Mescon H.M., Business Today, Random House Business Division, New York 1987.
 13. Smith R.D., Roberson-Saunders P., Fanara Ph. Jr, Impact of the 8(a) Program on Minority Firm Development, „Journal of Developmental Entrepreneurship” 2004, nr 9.
 14. Wspólna polityka Wspólnoty Europejskiej. ABC Unii Europejskiej, Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce, kwiecień 2003.
 15. Young E.C., Welsch H.P., Major Element in Entrepreneurial Development in Central Mexico, „Journal of Small Business Management” 1993, nr 31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu