BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Morawczyński Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Miejsce eksportu usług w handlu światowym
The Role of the Export of Services in International Trade
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 812, s. 35-51, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Eksport usług, Handel międzynarodowy, Handel usługami
Exports of services, International trade, Services trade
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przez większość dziejów współpraca gospodarcza między krajami polegała przede wszystkim na rozwijaniu handlu dobrami. Po rewolucjach przemysłowych najlepiej rozwinięte gospodarki świata zaczęły zmieniać swoją strukturę w kierunku coraz większego znaczenia usług w tworzeniu PKB. N początku XXI w. w rozwiniętych krajach świata usługi przeważają w tworzeniu dochodu narodowego. W artykule zaprezentowano najważniejsze aspekty światowego handlu usługami, koncentrując się głównie na poziomie makroekonomicznym.

The article deals with the basic problems of the internationalisation of services in the world and in Poland particularly. Forces driving growth of the export of services are presented with special attention given to economic, political, technological and socio-cultural issues. The most important classifications of services in the context of their internationalisation are presented with special regard to classifications developed by the WTO and GATS. The article presents basic statistical data on the issue: most important countries in terms of their export and import of services, the value of services export revenues in GDP of selected countries together with temporal and sectoral analyses. Basic data on the Polish economy relevant to the context are also presented. The article ends with a general conclusion and implications for further investigation in the presented field of study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Barber B., Jihad kontra McŚwiat, MUZA, Warszawa 1997.
 2. Bhagwati J., Panagariya A., Srinivasan T.N., The Muddles over Outsourcing, „Journal of Economic Perspectives” 2004, vol. 18, nr 4.
 3. Browning H., Singelmann J., The Emergence of Service Society: Demographic and Sociological Aspects of the Sectoral Transformation of Labor Force in the U.S.A., National Technical Information Service, Springfield, Va. 22151, 1975.
 4. Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007.
 5. Chang Ph. et al., GATS, The Modes of Supply and Statistics on Trade in Services, dokument WTO dostępny na stronie http://www.diplomaticwebsites.ch/ISTIA/wtopapers/ statisticpaper.pdf.
 6. Grzanka R., Umiędzynarodowienie sektora usług, „Gospodarka Narodowa” 2007, nr 7-8.
 7. Javalgi R.G., Martin Ch.L., Todd P.R., The Export of e-Services in the Age of Technology Transformation: Challenges and Implications for International Service Providers, „The Journal of Services Marketing” 2004, vol. 18, nr 6/7.
 8. Kłosiński K., Masłowski A., Globalizacja sektora usług w Polsce, PWE, Warszawa 2005.
 9. Lapid K., Outsourcing and Offshoring under the General Agreement on Trade in Servi-ces, „Journal of World Trade” 2006, nr 40(2).
 10. Manual on Statistics of International Trade in Services, UN Statistical Papers, ST/ESA/ STAT/SER.M/86, 2002, dokument opracowany przez ONZ, Komisję Europejską, MFW, OECD, UNCTAD i WTO.
 11. Metka S., The Pattern of Internationalisation of Services in Central European Countries, „The Service Industries Journal” 2002, vol. 22, nr 1.
 12. Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2001.
 13. Pattanaik K.M., GATS and Liberalization of Services: Implications for India, „Journal of Services Research” 2006, vol. 6, nr 1.
 14. Ritzer G., Mcdonaldyzacja społeczeństwa, MUZA, Warszawa 1997.
 15. Scheduling of Initial Commitments in Trade in Services, GATT, MTN.GNS/W/164, dokument GATS opublikowany w 1993 r.
 16. Services Sectoral Classification List, MTN.GNS/W/120, dokument GATT z 1991 r.
 17. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 2007.
 18. United Nations publications, St/ESA/STAT/SER.M/4/Rev.3, Sales No. E.90XVII.11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu