BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Najda-Janoszka Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Technologie informacyjno-komunikacyjne jako stymulator zmian społecznych i gospodarczych w Unii Europejskiej
Information and Communications Technologies as a Catalyst of Social and Economic Change in the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 812, s. 53-74, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Technologia komunikowania, Rozwój społeczno-gospodarczy
Information Technology (IT), Communication technology, Social economic development
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) są uważane za główną siłę napędową procesu transformacji społeczeństwa przemysłowego w kierunku społeczeństwa informacyjnego. Wpływ TIK na rozwój społeczno-gospodarczy można obserwować i analizować w trzech wymiarach: substytucji, dyfuzji i transformacji. W opracowaniu omówiono szczegółowo te trzy wymiary na przykładzie Unii Europejskiej.

Information and Communications Technologies (ITC) are considered the main driver of the process of transforming industrial society toward an information-based one. The influence of ITC on social and economic development can be observed and analysed in three dimensions: substitution, diffusion, and transformation, which in this paper are discussed in the context of the EU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Digital Divide Report: ICT Diffusion Index 2005, United Nations Conference on Trade and Development, New York and Geneva 2006.
 2. Durlik I., Postępy technologii i zarządzanie w nowej globalnej ekonomii, Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, t. 48, nr 2, 2003.
 3. E-Communications Household Survey, Special Eurobarometer 274/WAVE 66.3 – TNS Opinion & Social, European Commission, April 2007.
 4. E-Polska - Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, Ministerstwo Gospodarki, maj 2001.
 5. The European e-Business Report, „e-Business Watch”, European Commission, January 2007, www.ebusiness-watch.org.
 6. Evolution of High Technology Manufacturing and Knowledge-intensive Services, „Statistics in Focus” 2007, nr 68.
 7. The Global Information Technology Report 2006-2007. Connecting to the Networked Economy, World Economic Forum, INSEAD 2007, http://www.weforum.org.
 8. Highly Qualified Workers in Science and Technology, „Statistics in Focus” 2007, nr 103.
 9. How Skilled are Europeans in Using Computers and the Internet?, „Statistics in Focus” 2006, nr 17.
 10. Information and Communications Technologies. OECD Communications Outlook 2007, OECD 2007, www.oecd.org/bookshop/.
 11. Najda M., Projekt i realizacja europejskiego społeczeństwa informacyjnego [w:] Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, red. J. Targalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 12. Use of the Internet among Individuals and Enterprises, „Statistics in Focus” 2006, nr 12.
 13. World Information Society Report 2006, International Communication Union (ITU), Geneva, August 2006, www.itu.int/osg/spu/publications/worldinformation-society/2006/.
 14. World Information Society Report 2007, International Communication Union (ITU), Geneva, 3rd online version, 1 June 2007, www.itu.int/osg/spu/publications/worldinformationsociety/2007.
 15. 12th EU Telecom Rules Implementation Report. European Consumer Services: More, Cheaper, Better!, European Commission, Information Society and Media Directorate-General 2006, http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementa-tion_enforcement.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu