BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Najda-Janoszka Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Wach Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Międzynarodowe powiązania kooperacyjne małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej
International Cooperation among Firms in Małopolska Voivodship in the Process of European Integration
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 812, s. 99-114, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Współpraca międzynarodowa, Przedsiębiorstwo na rynku
Economic integration, International cooperation, Enterprise in the market
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wpływu akcesji Polski do Unii Europejskiej na zmiany międzynarodowych powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw z województwa małopolskiego. W części pierwszej artykułu przybliżono teoretyczne podstawy strategii kooperacji. Następnie przedstawiono zastosowaną metodykę badań, aby w ostatniej części zaprezentować wyniki własnych badań empirycznych. (fragment tekstu)

The goal of the article is to analyse the effects of Poland’s accession to the EU on changes in international cooperation between firms in Małopolska. The article consists of three basic sections. In the first, the theoretical bases of cooperation strategy are discussed. This is followed by a presentation of the research methods used, then the results of the authors’ own empirical research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa 2000.
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 3. Das T.K., Trust, Control, and Risk in Strategic Alliances: An Integrated Framework, „Organization Studies” 2001, March.
 4. Gomes-Casseres B., How Alliance Networks Compete, „Harvard Business Review” 1994, vol. 72, July-August.
 5. Gulati R., Nohria N., Zaheer A., Strategic Networks, „Strategic Management Journal” 2000, vol. 21,nr 3.
 6. Handy Ch., Trust and the Virtual Organization, „Harvard Business Review” 1995, May-June.
 7. Jagoda H., Współdziałanie i konkurencja przedsiębiorstw - relacje, formy, skutki [w:] W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, red. J.L. Czarnota, M. Moszkowicz, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003.
 8. Jones C., Hesterley W.S., Borgatti S.P., A General Theory of Network Governance: Exchange Conditions and Social Mechanisms, „The Academy of Management Review” 1997, vol. 22, nr 4.
 9. Lyon D.W., Lumpkin G.T., Dess G.G., Enhancing Entrepreneurial Orientation Research: Operationalizing and Measuring a Key Strategic Decision Making Process, „Journal of Management” 2000, nr 5.
 10. Małecki E.J., Tootle D.M., The Role of Networks in Small Firm Competitiveness, „International Journal of Technology Management” 1996, vol. 11, nr 1-2.
 11. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 12. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 13. Sakai K., Kang N.H., International Strategic Alliances: Their Role in Industrial Globalization, OECD, DSTI/DOC(2000)5.
 14. Warnecke H.J., Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, PWN, Warszawa 1999.
 15. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorstw województwa małopolskiego, kierownik projektu: dr Krzysztof Wach, projekt badawczy nr N N 115 1449 33 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 1449/B/H03/2007/33, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007-2008 (maszynopis powielony).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu