BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wach Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Analiza otoczenia przedsiębiorstwa w szkołach i koncepcjach zarządzania
An Analysis of the Business Environment in Different Theories of Organisation and Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 812, s. 129-145, rys., tab., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Otoczenie przedsiębiorstwa, Teorie zarządzania, Teoria organizacji i zarządzania
Enterprise environment, Management theories, Theory of organization and management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ciągu ostatniego stulecia w nauce o organizacji i zarządzaniu koncepcja wpływu otoczenia przedsiębiorstwa na jego funkcjonowanie ulegała znacznym zmianom. W niektórych szkołach zarządzania, a przede wszystkim w szkołach i nurtach zarządzania strategicznego, problem analizy otoczenia występuje zarówno w teoretycznym, jak i praktycznym aspekcie. W artykule przedstawiono syntetyczny przegląd poglądów na temat znaczenia i istoty otoczenia biznesu. Autor przytoczył kilka wybranych nurtów, które miały lub nadal mają istotny wpływ na poglądy dotyczące otoczenia przedsiębiorstwa.

In the history of management thought, conceptions of the business environment have frequently changed. Researchers at different schools of organisation and management have over time ascribed to this environment a variety of roles and degrees of importance. The paper offers a synthetic review of views on the importance and essence of the business environment. The author has chosen a number of selected outlooks and schools that have had and continue to exert a strong influence on the role and position of the business environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1995.
 2. Bednarczyk M., Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, Zeszyty Naukowe, seria specjalna: Monografie nr 128, Kraków 1996.
 3. Bielski M., Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-kiego, Łódź 1997.
 4. Bluedorn A.C., Pilgrim's Progress: Trends and Convergence in Research on Organizational Size and Environments, "Journal of Management" 1993, vol. 19, nr 2.
 5. Bratnicki M., Zabierowski P., Otoczenie przedsiębiorczości: międzynarodowa analiza porównawcza [w:] Relacje z otoczeniem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, seria Organizacja i Zarządzanie, nr 17, red. R. Rutka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 6. Bruno A.V., Tyebjee T.T., The Environment for Entrepreneurship [w:] Encyclopedia of Entrepreneurship, red. C.A. Kent, D.L. Sexton, K.H. Vesper, Prentice Hall, Englewood Cliffs-New Jersey 1982.
 7. Burns T., Stalker G.M., The Management of Innovation, Tavistock, London 1961.
 8. Busenitz L.W., Gomez C., Spencer J.W., Country Institutional Profiles. Unlocking Entrepreneurial Phenomena, "Academy of Management Journal" 2000, vol. 43, nr 5.
 9. Covin J.G., Slevin D.P., Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environments, "Strategic Management Journal" 1989, vol. 10, nr 1.
 10. Dana L.P., Entrepreneurship and Venture Creation: An International Comparison of Five Commonwealth Nations [w:] Frontiers of Entrepreneurship Research, red. N.C. Churchil et al., Babson College Press, Wellesley-Massachusetts 1987.
 11. Davidsson P., Continued Entrepreneurship: Ability, Needs and Opportunity as Determinants of Small Firm Growth, "Journal of Business Venturing" 1991, vol. 6, nr 6.
 12. Dess G.G., Beard D.W., Dimensions of Organizational Task Environment, "Administrative Science Quarterly" 1984, vol. 29.
 13. Dogel G., An Analysis of Entrepreneurial Environment and Enterprise Development in Hungary, "Journal of Small Business Management" 2001, vol. 39, nr 2.
 14. Drucker P., Zarządzanie w czasach burzliwych, Oficyna Wydawnicza "Nowoczesność", Warszawa 1995.
 15. Gartner W.B., A Conceptual Framework for Describing the Phenomenon of New Venture Creation, "Academy of Management Review" 1985, vol. 10, nr 4.
 16. Gnyawali D.R., Fogel D.S., Environments for Entrepreneurship Development: Key Dimensions and Research Implications, "Entrepreneurship Theory and Practice" 1994, vol. 18,nr 4.
 17. Gościński J., Zarys teorii sterowania ekonomicznego, PWN, Warszawa 1997.
 18. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 19. Hannan M.T., Freeman J., The Population Ecology of Organizations, "American Journal of Sociology" 1977, vol. 82, nr 5.
 20. Hatch M.J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 21. Hawkins D.L., New Business Entrepreneurship in the Japanese Economy, "Journal of Business Venturing" 1993, vol. 8, nr 2.
 22. Hellriegel D., Slocum J.W., Management, Addison-Wesley, New York 1989.
 23. Kast F.E., Rosenzweig J.E., Contingency Views of Organization and Management, Chicago 1973, za: Współczesne teorie organizacji, red. A.K. Koźmiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1983.
 24. Koontz H., The Management Theory Jungle, "Journal of the Academy of Management" 1961, vol.4, nr 3.
 25. Kostova T., Country Institutional Profile: Concept and Measurement, Academy of Management Best Paper Proceedings 1997.
 26. Koźmiński A., Obłój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989.
 27. Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN, Warszawa 1999.
 28. Lawrence P.R., Lorsch I.W., Organization and Environment: Managing Differentiation and Integration, Homewood, Irwin 1974.
 29. Luhmann N., Soziologische Aufklärung, Bd. 1-6, Auflage 2, Westdeutscher Verlag, Opladen 1972.
 30. Manning K., Birley S., Norburn D., Developing New Ventures Strategy, "Entrepreneurship Theory and Practice" 1989, vol. 14, nr 1.
 31. McCann J.E., Selsky J., Hyperturbulence and the Emergence of Type 5 Environments, "Academy of Management Review" 1984, vol. 9, nr 3.
 32. Mokry B.W., Entrepreneurship and Public Policy: Can Government Stimulate Startups?, Quorum Books, New York 1988.
 33. Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 34. Needle D., Business in Context, Van Nostrand Reinhold, London 1989.
 35. Nizard G., Metafory przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, PWN, Warszawa 1998.
 36. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
 37. Olszewska B., Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 38. Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, red. A. Stabryła, J. Trzcieniecki, PWN, Warszawa 1986.
 39. Peszko A., Podstawy zarządzania organizacjami, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 1997.
 40. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 41. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 42. Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 43. Tung R.L., Dimensions of Organizational Environments: An Exploratory Study of Their Impact on Organization Structure, "Academy of Management Journal" 1979, vol. 22, nr 4.
 44. Weshead P., A Typology of New Manufacturing Firms in Wales: Performance Measures and Public Policy Implications, "Journal of Business Venturing" 1990, nr 5.
 45. Współczesne teorie organizacji, red. A.K. Koźmiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1983.
 46. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, red. R. Krupski, wyd. 5, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 47. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu