BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaja Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Przedsiębiorca w ujęciu Ronalda Coase'a jako wynik ewolucji poglądów instytucjonalistów i krytyków ekonomii klasycznej
The Entrepreneur as the Result of the Evolution of the Views of Institutionalists and Critics of Classical Economics - the View of Ronald Coase
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 812, s. 147-155, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Instytucjonalizm, Teoria ekonomii, Ekonomia klasyczna, Historia myśli ekonomicznej
Institutional economics, Economic theory, Classical economy, History of economic thought
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rok 1870 postrzegany jest za moment, w którym pojawiają się trzy niezależne kierunki ekonomii: neoklasycyzm w Anglii (za sprawą prac W.S. Jevonsa), szkoły austriackiej (psychologicznej) założonej przez Carla Mengera i szkoły lozańskiej (matematycznej) Leona Walrasa. Wszystkie trzy kierunki zostały oparte na odmiennym od klasycznego podejściu do teorii wartości i cen. Zamiast teorii kosztów produkcji pojawiła się teoria użyteczności. Równolegle z nowymi kierunkami rozwijała się szkoła historyczna, która podkreślała oderwanie rozważań ekonomiki klasycznej od zagadnień społecznych, etycznych i kulturowych. W tym samym czasie ekonomiści amerykańscy rozpoczęli własną dyskusję nad zagadnieniami ekonomicznymi. Odrzucając założenia ekonomii klasycznej i kontynuując założenia szkoły historycznej pozwolił opracować nową koncepcję nazwaną instytucjonalizmem. Według tej teorii, transakcje są podstawowym elementem dla nowej ekonomii instytucjonalnej podstawowym elementem analizy ekonomicznej, co wiąże się z tym, że przedsiębiorstwo i wymianę rynkową można rozumieć jako alternatywne formy zorganizowania transakcji. Zależność porównywalnych transakcji i możliwość wyboru najbardziej odpowiedniej została zaobserwowana w 1937 r. przez Ronalda Coase’a. W opracowaniu omówiono teorię kosztów transakcyjnych Coase'a, gdzie przedsiębiorca odgrywa znaczącą rolę jako koordynatora działalności przedsiębiorstwa.

The 1870s are seen as a decade in which three unconnected economic trends arose: neoclassicism in England, the Austrian School (psychological) in Austria, and the Lausanne school (mathematical). All three were based on a divergence from the classical approach to the theory of value and prices. Historicism had developed, in parallel on the old and new continents, evolving in the US into institutionalism. Rejecting the assumption of classical economics and continuing the assumptions of the historical school allowed economists to formulate a new conception of economics called new institutional economics. According to this theory, transactions are the basic element of economic analysis, and it is linked with the observation that entrepreneurship and market exchange can be understood as alternative forms of organising transactions, which was to be observed in 1937 by Ronald Coase. In Coase’s theory of transactional costs, the entrepreneur plays a significant role as a reference point and means to comparing the price mechanism which occurs outside a company. An entrepreneur is a person who fulfils the function of “coordinating mechanism” of resource use inside the company, of which the effects of work are compared to the result of the impersonal price mechanism on the market. Coase believes that the role this mechanism plays on the market is in a company fulfilled by the entrepreneur-coordinator. However, the establishment of prices and value of the production factor does not occur inside the company, and planning the use of production factors is carried out by the entrepreneur. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Coase R., The Nature of the Firm [w:] The Nature of the Firm. A Reader, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
  2. Kundera E., Słownik historii myśli ekonomicznej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  3. Taylor E., Historia rozwoju ekonomiki, t. 2, PWN, Poznań 1958.
  4. Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 1989.
  5. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu