BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drobny Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Kapitał ludzki - ujęcie teorii neoklasycznej i szkoły austriackiej
Human Capital - a Presentation of Neoclassical Theory and the Austrian School
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 819, s. 27-44, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Ekonomia neoklasyczna, Austriacka szkoła ekonomii
Human capital, Neoclassical economy, Austrian School
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy autor chce poddać krytyce definicję kapitału ludzkiego sformułowaną na podstawie neoklasycznej myśli ekonomicznej i sformułować definicję kapitału ludzkiego, jaka wynika – jego zdaniem – z heterodoksyjnej myśli ekonomicznej prezentowanej przez szkołę austriacką oraz pokazać konsekwencje każdej z nich. (fragment tekstu)

The theory of human capital has its origin in the neoclassical school of economics and grew out of the search for new production factors that influence economic growth. However, this theory lacks a definition of human capital. Other individual theories focus in their definitions only on singular elements, the dominant one of which is knowledge gained in the widely understood educational process. These theories do not describe the structure of human capital either. Their structure of human capital has a homogeneous character. In the author’s opinion, reasons for that have their basis in the lack of unambiguous theory of capital and in the theoretical foundations of the main economic current as well as in methodology. The consequence of formulating the theory of human capital in this way is that numerous charges are levied against it and the postulates regarding economic policy in particular countries laid out by economists are very general. This formulation favours social engineering. The author is searching for an alternative definition in the Austrian School. Based on the school’s theory of human capital and referring to Hernando de Soto’ research, he defines human capital as a potential which is in both acquired and inborn human skills and is significant from the point of view of the given plan of one’s action. This potential becomes capital if it is defined and realised in a formal system of property. The definition has not only a praxeological character but also a personal one, which makes it a more robust description of reality than a definition of human capital elaborated on the grounds of the theory of the main current. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow K.J., Higher Education as a Filter, „Journal of Public Economics” 1973, vol. 2, nr 3.
 2. Barro R., Human Capital and Growth, „American Economic Review” 2001, vol. 91, nr 2.
 3. Becker G.S., Human Capital and the Rise and Fall of Families, „Journal of Labor Economics” 1986, vol. 4, nr 3.
 4. Becker G.S., Human Capital. Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, 3rd ed., The University of Chicago Press, 1993.
 5. Becker G.S., Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, „Journal of Political Economy” 1962, vol. 70, nr 5.
 6. Becker G.S., Murphy K., Tamura R., Human Capital, Fertility and Economic Growth, „Journal of Political Economy” 1990, nr 98.
 7. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
 8. Bils M., Klenow P., Does Schooling Cause Growth? „American Economic Review” 2001, vol. 91, nr 5.
 9. Blaug M., Economic Theory in Retrospect, 5th ed., Press Syndicate of the Cambridge University Press, wyd. pol. Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.
 10. Blaug M., The Methodology of Economics or How Economists Explain, 2nd ed., tłum. pol. Metodologia nauk, PWN, Warszawa 1995.
 11. Bowles S., Gintis H., The Problem with Human Capital Theory - A Marxian Critique, „American Economic Review” 1975, vol. 65, nr 2.
 12. Callahan G., Economics for Real People. An introduction to the Austrian School, wyd. pol. Ekonomia dla normalnych ludzi, Fijor Publishing, Chicago-Warszawa 2004.
 13. Cichy K., Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, Zeszyty Studiów Doktoranckich, AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 14. Cichy K., Malaga K., Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego [w:] Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Scholar, Warszawa 2007.
 15. Grodzicki J., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 16. Grossman M., On the Concept of Health Capital and the Demand for Health, „The Journal of Political Economy” 1972, vol. 80, nr 2.
 17. Hendricks L., How Important is Human Capital for Development? Evidence from Immigrant Earnings, „American Economic Review” 2002, vol. 92, nr 1.
 18. Jones G., Human Capital, Ideas, Economic Growth, wystąpienie przygotowane na VIII Villa Mondragone International Economic Seminar on Finance, Research, Education, Growth, Rome, 25-26.06.1996.
 19. Lachmann L.M., Capital, Expectation and the Market Process. Essays on the Theory of the Market Economy, Sheet Andrews and McMeel, Subsidiary of Universal Press Syndicate, Kansas City 1977.
 20. Laitner J., Long-Run Growth and Human Capital, „Canadian Journal of Economics” 1993, vol. 26, nr 4.
 21. Landerth H., Collander D.C., History of Economic Thought, 3rd ed., wyd. pol. Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.
 22. Lewis W.W., The Power of Productivity: Wealth, Poverty, and the Threat to Global Stability, McKinsey Company, United States 2004, wyd. pol. Potęga wydajności, CeDeWu, Warszawa 2005.
 23. Lucas R., On the Mechanics of Economic Development, „Journal of Monetary Economics” 1988, vol. 22.
 24. Mankiw N.G., Romer D., Weil D., A Contribution to the Empirics of Economic Growth, „Quarterly Journal of Economics” 1992, vol. 107, nr 2.
 25. Mincer J., Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, „Journal of Political Economy” 1958, vol. 66, nr 4.
 26. Mises L. von, Human Action. A Treatise on Economics, wyd. pol. Ludzkie działanie - Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007.
 27. Nelson R.R., Phelps E.S., Investment in Humans, Technological Diffusion and Economic Growth, „American Economic Review”, vol. 56, nr 2.
 28. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007- 2013, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r.
 29. Rebelo S., Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth, „Journal of Political Economy” 1991, vol. 99, nr 3.
 30. Reisman G., Capitalism. A Treatise on Economics, Jameson Books, Ottawa, I11. 1998.
 31. Rothbard M., Ekonomia wolnego rynku, t. 1, Fijorr Publishing, Warszawa 2007.
 32. Sachs J., The End of Poverty. How We Can Make It Happen in Our Lifetime, wyd. pol. Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, PWN, Warszawa 2006.
 33. Schultz T.W., Investment in Human Capital, „American Economic Review” 1961, vol. 51, nr 1.
 34. Smith A., An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations, wyd. pol. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, DeAgostini, Altana, Warszawa 2003.
 35. Spence M., Job Market Signaling, „Quarterly Journal of Economics” 1973, vol. 87, nr 3.
 36. Stiglitz J.E., The Theory of Screening Education and the Distribution of Income, „American Economic Review” 1975, vol. 65, nr 3.
 37. Thurow L.C., Building Wealth: The New Rules for Individuals, Companies and Nations in a Knowledge-Based Economy, pol. tłum. Powiększanie bogactwa. Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy, Helion, Gliwice 2006.
 38. Weisbrod B., Education and Investment in Human Capital, „Journal of Political Economy” 1962, vol. 70, nr 5, Part 2: Investment in Human Beings.
 39. Weiss A., Human Capital versus Signaling Explanations of Wages, „Journal of Economic Perspectives” 1995, vol. 9, nr 4.
 40. Zajączkowska-Jakimiak S., Wiedza techniczna i kapitał ludzki w teorii wzrostu gospodarczego, „Gospodarka Narodowa” 2006, nr 11-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu